Ministarstvo za boračka pitanja je, shodno uslovima i načinu ostvarivanja prava branilaca i članova njihovih porodica utvrđenih kantonalnim Zakonom i podzakonskim aktima, u prvostepenim postupcima, postupalo u ukupno 3.055 predmeta. Ono što je posebno značajno i što treba istaći u okviru djelovanja ovog ministarstva jeste da su, shodno Uredbi o stipendiranju studenta, pripadnika boračke populacije, odobrene stipendije za 1.732 studenta. „Ove godine, po prvi puta, stipendije su uvećane za 200 KM, tako da će studenti prve godine sada dobiti stipendiju u iznosu od 1.000 KM, a studenti druge i ostalih godina stipendije u iznosu od 1.400 KM“, rekao je ministar Sirovica.
Postupano je i u revizionim postupcima, od revizija prvostepenih rješenja općinskih službi iz branilačko-invalidske zaštite. „Vršene su revizije novčane egzistencijalne naknade u 160 predmeta, revizije rješenja o porodičnoj invalidnini (22 predmeta), kao i revizija lične invalidnine (4 predmeta). Odlučivano je i o drugostepenim postupcima, na rješenja općinskih službi, po žalbama, ukupno 103 predmeta“, rekao je, između ostalog, ministar Sirovica.
Kada su u pitanju normativno-studijski-analitički i ostali poslovi, ministar Sirovica je istakao da su usvojeni Operativni plan za provođenje strategije za prevencije i borbu protiv korupcije, Godišnji plan rada Ministarstva za 2023. godinu, Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu, te je donesen novi Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Ministarstvu… „Intenzivirani su i poslovi na izradi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ujedno i svih podzakonskih akata – uredbi, odluka, kojima se preciziraju korisnici, uslovi, način i postupak ostvarivanja prava“, dodao je ministar Sirovica.