Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja su po treći put osigurale sredstva da svi studenti koji su aplicirali i koji su ispunili uslove Konkursa za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022.godinu budu korisnici stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK-a. Po prvi put na konkurs su mogli aplicirati svi studenti jednog porodičnog domaćinstva redovnog i samofinansirajućeg studija koji su ispunjavali uslove istog i Uredbe.
-Kako smo i obećali pred zastupnicima u Skupštiti ZDK, Vlada će dati sve od sebe da omogući da svi studenti koji ispunjavaju uslove koje je propisala Uredba dobiju stipendiju. Ove godine smo, čak, i omogućili da više članova iz jednog porodičnog domaćinstva može biti korisnik stipendije što do sada nije bio slučaj. Žao mi je što se politika htjela umiješati u ovu oblast i što su studente uvjeravali u suprotno. Ovom današnjom odlukom mi smo pokazali da će i dalje studenti iz reda branilačke populacije biti jedan od prioriteta, naglašava resorni ministar Fahrudin Čolaković
Na konkurs Ministarstva za boračka pitanja koji je objavljen 23. novembra 2021. godine, aplicirala su 2.131 studenta a uslove za dodjelu stipendije ispunila su 1.992 redovna i samofinansirajuća studenta iz ovog kantona.
Sredstva u iznosu od 2.203.200,00 KM osigurana su u Budžetu Kantona za 2022. godinu, a u osam mjesečnih rata će biti transferisana gradovima i općinama, koji su u obavezi da po spisku odobrenih stipendija sredstva prebace na račune korisnika-studenata.
Odlukom ministra Čolakovića, 468 studenata prve godine studija bit će korisnici stipendije u visini od 800 KM, a 1.524 studenata druge i ostalih godina studija, te prve i druge godine drugog ciklusa po 1.200,00 KM. Broj odobrenih stipendija i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama u ukupnom iznosu je slijedeća:
– Grad Zenica – 504.400,00 KM za 459 korisnika-studenta;
– Općina Breza – 105.600,00 KM za 95 korisnika-studenta;
– Općina Doboj Jug – 46.000,00 KM za 43 korisnika-studenta;
– Općina Kakanj – 198.000,00 KM za 176 korisnika-studenta;
– Općina Maglaj – 156.400,00 KM za 141 korisnika-studenta;
– Općina Olovo – 89.600,00 KM, za 79 korisnika-studenta;
– Općina Tešanj – 230.400,00 KM za 208 korisnika-studenta;
– Općina Usora – 35.600,00 KM za 32 korisnika-studenta;
– Općina Vareš – 73.600,00 KM za 66 korisnika-studenta;
– Grad Visoko – 278.400,00 KM za 254 korisnika-studenta;
– Općina Zavidovići – 235.200,00 KM za 211 korisnika-studenta;
– Općina Žepče – 250.000,00 KM za 228 korisnika-studenta.