Kantonalni sud u Zenici uvažio je tužbu Javnog komunalnog preduzeća “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica u stečaju te je poništio osporeno rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo. Federalna uprava je spomenuto rješenje donijela 30. maja ove godine, a presudom Kantonalnog suda Zenica, koja je donesena 20. oktobra, ukinuto je i prvostepeno rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, od 17. februara 2022. godine.
„Podsjećanja radi, 17. februara 2022. godine, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica je donijela Rješenje kojim se oglašava ništavnim Rješenje iste Službe od 27.3. 2000. godine. Navedenim Rješenjem Grad Zenica oglasio je ništavnim utvrđeno pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja poslovnim objektom Autobuska stanica. Dakle, postupak ništavnosti tog navedenog Rješenja, po službenoj dužnosti, Grad Zenica je pokrenuo nakon 22 godine od dana donošenja istog, odnosno, nakon što je stečajni dužnik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“, dana 25.06.2021. godine, pred Općinskim sudom u Zenici, protiv tuženog, Grada Zenica pokrenuo postupak radi utvrđivanja ništavosti Ugovora o prenosu prava na nekretninama, umjesto izmirenja duga, od 28.6.2018. godine, a kojim je Grad Zenica upisan kao vlasnik Autobuske stanice. Dakle, protiv tog Rješenja od 17. februara, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ u stečaju je u zakonskom roku izjavio žalbu drugostepenom organu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu, koja 30.5. ove godine nije uvažila našu žalbu i potvrdila je prvostepeno rješenje Grada Zenica. Pred Kantonalnim sudom u Zenici vodio se upravni spor, da bi 20.10. 2022. Kantonalni sud Zenica donio presudu kojom se tužba stečajnog dužnika JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ u stečaju uvažava i poništava se osporeno rješenje tuženog, odnosno Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, kao i prvostepeno rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, od 17. februara 2022. godine i predmet se vraća prvostepenom organu na ponovno rješavanje“ pojašnjava Samir Sunulahpašić, stečajni upravnik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ u stečaju.
Napominje da je zadnja rasprava u predmetu Općinskog suda po tužbi tužitelja „Zenicatrans-prevoz putnika“ u stečaju, odnosno stečajnog dužnika, protiv tuženog, Grada Zenica, trebala biti održana 24. 10., ali je, kako kaže, odgođena jer sudski vještak ekonomske struke nije dostavio potpuni nalaz i mišljenje i zakazana je za 18. januar 2023. godine.
„Ja ću, kao stečajni upravnik, uz podršku Odbora povjerilaca, i dalje, kao što sam i na početku stečaja rekao, poduzimati pravne radnje, u cilju uvećanja stečajne mase, kako bi se namirio što veći broj povjerilaca koji su prijavili potraživanja u postupku stečaja“, istakao je Sunulahpašić.