U OŠ “Abdulvehab Ilhamija” u Željeznom Polju kod Žepča svečano je predata na korištenje nova fiskulturna sala, čiju su izgradnju finansirali Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 800.000 KM i Općina Žepče koja je osigurala 200.000 KM.
Projekti za mlade
Kako je saopćila Press služba, svečanu vrpcu su presjekli premijer Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, općinski načelnik Žepča Mato Zovko i direktor ove škole Suvad Hadžić.
Premijer Nezir Pivić je naglasio posvećenost Vlade ZDK-a izgradnji infrastrukture, a posebno projektima koji su korisni za mlade i podstiču njihov ostanak u državi.
“Vlada čini sve da osigura što kvalitetnije uslove za život građana svih gradova i općina, vodeći se principima ravnomjernog razvoja i pravedne raspodjele dobara. Maksimalno smo na raspolaganju i uvijek spremni da osiguramo sredstva za projekte kao što je fiskulturna dvorana u Željeznom Polju, a novi projekat koji realizujemo u ovoj mjesnoj zajednici je izgradnja ambulante porodične medicine za koji je Vlada osigurala potrebna sredstva”, rekao je premijer Pivić.
Nastavak ulaganja
Ministar Mirza Mušija naglasio je da će resorno ministarstvo nastaviti ulaganja u infrastrukturu škola i fakulteta, budući da želi osigurati najbolje moguće uslove u svim obrazovnim ustanovama..
Izgradnjom dvorane značajno su unaprijeđeni uslovi za odvijanje nastave tjelesnog odgoja za 399 učenika raspoređenih u 27 odjeljenja, ali i svih 4.500 stanovnika MZ Željezno Polje budući da će se dvorana također koristiti za rekreaciju i održavanje društvenih priredbi.
Kvalitetni uslovi
Općinski načelnik Mato Zovko izrazio je zadovoljstvo što je projekat uspješno realizovan, rekavši kako učenici i mladi iz Željeznog Polja sada imaju jednako kvalitetne uslove za izdvođenje nastave tjelesnog odgoja i bavljenje sportom, kao i vršnjaci u svim drugim mjesnim zajednicama u ovoj općini.