U okviru “Projekta stambenog zbrinjavanja Roma na području općine Kakanj”, u kakanjskom naselju Varda, protekle srijede je upriličena svečanost dodjele ključeva i primopredaja novoizgrađene, osme po redu, zgrade socijalnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u koje su smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Primarni cilj Programa jeste da se osiguraju trajna i održiva stambena rješenja korisnicima ovog programa. Do sada je Programom na području općine Kakanj izgrađeno osam stambenih zgrada čime je obezbjeđen dom za 58 romskih porodica.
Radove, čija je ukupna ugovorena vrijednost 420.720 KM, finansirali su “Caritas” Švicarske sa 210.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 100.000 KM i Općina Kakanj sa 110.720 KM. “Potpisali smo ugovor i za devetu zgradu socijalnog stanovanja, a onda nastavljamo razrađivati naše projektne aplikacije i za desetu, ali i za sljededeće zgrade u skladu sa listama korisnika koji trebaju u narednom periodu da dobiju stanove. Vjerujem da će i ova grupa od osam porodica biti zadovoljna sa stanovima koje će dobiti i naravno vjerujem da će ih koristiti u najboljem mogućem obliku”, rekao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.
Svečanosti su prisustvovali i Saliha Džudelija u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u ime Caritasa Švicarske prisutnima se obratio Daniel Bronkal, regionalni direktor za Zapadni Balkan.