Nastava u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine je započela 07. februara ove godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona koje nastavu realiziraju prema Nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku, a odgojno-obrazovni proces je planiran, organiziran i realizira se na klasičan način u punom kapacitetu, shodno odredbama zakona o osnovnoj i srednjoj školi, te preporuci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, od 02. februara ove godine. Kako kaže Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulkturu i sport ZDK, nastavu istovremeno pohađaju svi učenici iz jednog odjeljenja, uz poštivanje svih mjera zaštite i fizičke distance. Nastavni sat traje 45/40 minuta, mali odmor pet, a veliki odmori 15-20 minuta. „U određenom periodu tokom prvog i početkom drugog polugodišta, nekoliko osnovnih i srednjih škola je nastavu realiziralo online radi problema sa grijanjem i radova na školskom objektu u okviru projekta energetske efikasnosti“, kazao je ministar Kozlić.
Prema utvrđenom Nastavnom kalendaru za školsku 2021/2022. godinu, u školama na području Zeničko-dobojskog kantona planirano je da proljetni raspust traje od 25.03 do 31.03. ove godine.