Kantonalna bolnica Zenica je najveća i najvažnija javna zdravstvena ustanova u zdravstvenom sistemu Zeničko-dobojskog kantona. O stanju u Kantonalnoj bolnici Zenica, realizaciji projekata i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite razgovarali smo sa dr. Tarikom Zulovićem, direktorom Kantonalne bolnice Zenica.
Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite
NR: Vlada ZDK je usvojila Program utroška sredstava na poziciji „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti za zdravstvo“ . Koliko sredstava je predviđeno za Kantonalnu bolnicu Zenica, te za šta su planirana navedena sredstva?
ZULOVIĆ: Kapitalnim grantom je KBZ dobila oko 2.100.000 konvertibilnih maraka, gdje je planirano 1.140.671 konvertibilnih maraka za građevinske radove i 924.246 konvertibilnih maraka za medicinsku opremu.


ZULOVIĆ: Prije svega potrebno je očuvati finansijsku stabilnost ustanove, a važna je i realizacija projekta energetske efikasnosti, kao najvećeg generacijskog projekta, koji treba da vrlo značajno poboljša uslove boravka i rada radnika bolnice, kao i uslove boravka i tretmana pacijenata. Radit ćemo na pronalasku rješenja problema u vezi JPP „Intervenetna kardiologija, te nastaviti aktivnosti na realizaciji započetih JPP projekata „Gama nož” i „Hemodijaliza“.


NR: Kada je u pitanju medicinska oprema i aparati, da li raspolažete sa dovoljno savremene opreme, te da li je planirana nabavka nove, kako bi se doprinijelo većem kvalitetu zdravstvene zaštite?
ZULOVIĆ: Prije nekih mjesec dana smo dobili nove endoskopske stubove koji će unaprijediti uslugu endoskopske minimalno invazivne hirurgije u našoj ustanovi te i dijagnostičke procedure podići na viši nivo. Također će, u narednih 10-ak dana, biti pušten u rad novi linearni accelerator tako da će i usluga radioterapije biti podignuta na viši nivo, a radit ćemo i na podizanju i uvođenju novih usluga iz drugih oblasti bolničke djelatnosti.
NR: Nedavno je raspisan Konkurs za prijem novih uposlenika. Da li ćete popunjavanjem ovih radnih mjesta imati dovoljno medicinskog kadra?
ZULOVIĆ: Konkurs je zatvoren prošle sedmice, to je optimalan broj radnika koji je potreban za nesmetano funkcioniranje ustanove. Obzirom da težimo ka univerzitetsko-kliničkom centru, što samo po sebi zahtjeva uvođenje novih procedura, bit ce konkursa da bi stručno mogli odgovoriti zahtjevima tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
NR: Po prvi put planirana su sredstva Vlade ZDK za specijalizaciju i subspecijalizaciju za Bolnicu, koliko će to doprinijeti usavršavanju i napredovanju mladih doktora i koliko će to uticati na kvalitet usluge pacijentima?
ZULOVIĆ: Tačno je da je Vlada prvi put izdvojila sredstva za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija u našoj ustanovi i to predstavlja nekih 60 posto troškova edukacije navedenog kadra za godinu dana. Nadam se da će to postati praksa i narednih godina.
Realizacija projekata
NR: Nakon dužeg vremena, u Bolnici je uspješno izvedena eksplantacija doniranih organa. Koliko je eksplantacija organa pomak i nada za dijalizne pacijente, ali i dodatni motiv ljekarima za obavljanje posla?

Ostatak pročitajte u printanom izdanju