Na području Zeničko-dobojskog kantona tokom proteklih dana bilježi se veći broj intervencija uzrokovanih nastankom požara. Kako su nam kazali jučer (ponedjeljak) iz Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, samo tokom protekla 24 sata zabilježeno je 36 intervencija.
„Imali smo 11 intervencija u Zenici. Uglavnom su to intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na područjima: Vražale, Banlozi i Velika Broda, dok su intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja zabilježene na lokacijama Lađice, Tišina, Šerići, Gorica, Gradišće i tri puta smo imali intervencije na Zmajevcu. I danas (ponedjeljak, op.a.) su naše ekipe na terenu na Zmajevcu, jer je požar sada zahvatio drugu stranu. Naše ekipe su na terenu“, kazao nam je Arslan Žuna, iz Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.


U Zavidovićima su zabilježene dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume na lokacijma Vozuća i Gostović; u Maglaju tri intervencije, na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u naselju Bakotić, požara šume i niskog rastinja u mjestu Bočinja, te intervencija na gašenju požara otpadnog materijala u ulici 1.mart. Intervencije su zabilježene i u Tešnju, Kaknju, Visokom, Žepču i Brezi.
„U Tešnju smo imali jednu intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestu Miljanovci, u Kaknju sedam intervencija – na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama Škomlići, Donji Kakanj, Bijele Vode, Poljani, te intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja na lokacijama Modrinje, Zagrađe i Gornji Banjevac. Svi požari su ugašeni. U Visokom smo, također, imali sedam intervencija. U mjestu Dobrinja gorili su i elektro kablovi, zajedno sa suhom travom. U Žepču su zabilježene tri intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Vitlac, Golubinja i Želeća i u Brezi dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume na lokacijama Sutješčica- Smrekovica, gdje je gorjela drvena vikendica, ali nije bilo povrijeđenih osoba. Isto tako, zabilježena je i intervencija na gašenju požara veće količine automobilskih guma u mjestu Kahve. Svi požari su ugašeni“, kaže Žuna.