Povodom održane 5. hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica Stranka demokratske akcije Zenica održala je vanrednu press konferenciju na temu Zloupotreba aktuelne većine u Gradskom vijeću u procesu imenovanja tri člana Gradske izborne komisije.
Predsjednica Kluba vijećnika SDA Zenica, Emina Tufekčić, istakla je da ovom prilikom žele informisati javnost o zloupotrebi integriteta izbornog procesa u gradu Zenici. „Nažalost, od marta traje procedura izbora tri člana GIK-a. Na prvi javni poziv su se prijavila 22 kandidata, a nakon intervjua sa određenim brojem kandidata, taj isti javni poziv je poništen. Na sjednici Gradskog vijeća smo dobili potvrdu da je tada Muamer Kovač, koji imenovan za zamjenskog predsjednika GIK-a, nije dostavio potpunu dokumentaciju. Drugi kandidat Dino Pašalić je tada članovima Komisije rekao da on ima odgovore na pitanja. To je bio razlog zašto je Edisej Sjerotanović, član NiP-a u Komisiji, tražio da se taj javni oglas poništi. Ponovo je raspisan javni oglas u zakonskom roku na koji se prijavilo 17 kandidata. Nakon obavljenih intervjua 14 kandidata je ispunjavalo apsolutno sve uslove. Potom je napravljena rang lista na kojoj tri prvorangirana kandidata nisu predloženi Vijeću kao najbolji kandidati“, kaže Tufekčić napominjući da je ovim izborom učinjena zloupotreba cjelokupnog procesa i manipulacija građanima i kandidatima koji su se prijavili na javne pozive.


Nakon održane vanredne press konferencije Kluba vijećnika SDA Zenica, Bosanskohercegovačka inicijativa-Kasumović Fuad dostavila je saopštenje za javnost u kojem se, između ostalog, navodi da izbor kandidata nije vezan za konkursnu proceduru koju Komisija za izbor i imenovanja nije provela adekvatno, te da je komisija, s obzirom na kratak vremenski rok koji je odredila CIK BiH, dala priliku kandidatima koji su ostvarili najveći broj bodova na bodovanju znanja o Izbornom zakonu.


„Na ovakvim tačkama se pokazuje da vladajuća većina nema konzistentan stav. Tako imamo situaciju da većina formira rang listu i izabere najbolje kandidate, a onda glasa za druge ljude sa spiska. Pokazuje se i da je vladajuća većina formirana u zavisnosti od tačke dnevnog reda pa tako imamo Klub vijećnika Naroda i Pravde koji bude preglasan na sjednici Komsije za izbor i imenovanja pa se ne pojave na današnjoj sjednici Vijeća. Tu je i Klub vijećnika SDP-a koji pokazuje da su prisutni partikularni interesi“, rekao je vijećnik Malik Ejubović te ovom prilikom istakao da nijedna vlast neće biti dovijeka, te da se treba zapamtiti način na koji se percipira politika i način na koji se djeluje u Gradskom vijeću.
Vijećnik Namir Škaljo istakao je da je predsjednik Komisije na početku sjednice kazao da je izborom ovih članova GIK-a zadovoljen kriterij nacionalne zastupljenosti, međutim, mišljenja je da je zadovoljen još jedan kriterij. „Smatram da je zadovoljen i kriterij podobnosti. Od 22 kandidata, koliko ih bilo na početku, izabrana su tri kandidata koji su zaposlenici Gradske uprave i koji nisu prvorangirani“, rekao je Škaljo.
Vladajuća većina u Gradskom vijeću, kako je kazao vijećnik Faruk Hodžić na press konferenciji, pokazala je da se, uprkos svom šestogodišnjem djelovanju, ne može dogovoriti i usaglasiti u vezi izbora članova gik-a.
Klub vijećnika SDA Zenica poručio je da će u narednom periodu poslati dopis Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako bi ih informisali o, kako kažu, malverzacijama koje su se dogodile u proteklom periodu, te da se nadaju da će CIK pravovremeno reagovati.