Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnela Isaka, usvojila je Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2022. godini. Prema ovom programu, tokom 2022. godine kroz različite vidove podrške, u projekte zaštite okoline u ovom kantonu bit će investirano 4.550.000,00 KM.
Kako se navodi u saopćenju Press službe, 70 posto ovih sredstava, u iznosu od 3.290.000,00 KM bit će usmjereno u budžete gradova i općina, dok će preostalih 30 posto sredstava, u iznosu od 1.260.000,00 KM biti stavljeno na raspolaganje resornom ministarstvu za finansiranje različitih vrsta projekata i programa zaštite okoline u ZDK-u.
Raspodjela sredstava
Budžetom utvrđena sredstva Ministarstva za prostorno uređenje bit će utrošena za realizaciju više projekata. Tu je pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima ZDK-a u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada (izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, nabavka opreme i sl.) – 460.000,00 KM, zatim pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima ZDK-a u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine/gradove u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenje obala rijeka, čišćenje i sanacije divljih deponija i sl. – 150.000,00 KM, kao i podrška podizanju svijesti o okolini kroz partnerski odnosi i saradnju sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana, sportskim klubovima i javnim ustanovama uz podržavanje projekata kojima se propagira zaštita okoliša i podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja – 150.000,00 KM.
Kapitalni projekti
Ministarstvo je osiguralo i finansijsku podršku uređenju objekta “Eko kuća” na Ponijerima – 150.000,00 KM, izgradnji solarne fotonaponske elektrane na Regionalnoj deponiji Mošćanica – 150.000,00 KM, te izgradnji objekta za instaliranje opreme za tretman infektivnog otpada u krugu JU Kantonalna bolnica Zenica – 150.000,00 KM.
Podrška izdavaštvu
Programom je predviđena i podrška izdavanju časopisa o zaštiti čovjekove okoline “ZE-DO EKO” – 12.000,00 KM, kao i projektu “Napiši priču, uradi sliku” za učenike osnovnih i srednjih škola iz ZDK – 6.000,00 KM.
Ministar Isak je rekao da su projekti zaštite okoline u cijelom kantonu, kao i prethodnih godina jedan od najvažnijih i najvećih ciljeva ovog ministarstva.
“Moramo biti svjesni da naša budućnost i budućnost naše djece zavise od naših aktivnosti danas, stoga je i moj veliki zadatak i obaveza da podržimo sve projekte koji se bave ovom problematikom. Ove godine na raspolaganju imamo više od 4,55 miliona KM i cijeli taj iznos će biti investiran u različite projekte širom kantona, čiji je cilj zaštita okoline, promoviranje okolišno održivog ponašanja, podizanje svijesti građana, razvijanje infrastrukture za zaštitu okoline i zbrinjavanje otpada, čišćenje naših prirodnih bogatstava, a ove godine finansirat ćemo i izgradnju solarne fotonaponske elektrane na Regionalnoj deponiji Mošćanica”, istaknuo je Isak.
Raspodjela i javni pozivi
U narednom periodu aktivnosti resornog ministarstva bit će usmjerene na raspodjelu ovih sredstava, prema planiranim projektima, a uskoro bi trebali biti raspisani i javni pozivi za dodjelu sredstava institucijama, javnim ustanovama i organizacijama u ZDK čiji projekti ponude najbolja rješenja u oblasti zaštite okoline.