Prema podacima Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica protekle godine Centar je vodio 105 predmeta nasilja u porodici, od čega je trenutno 39 okončanih predmeta dok je u radu 66 predmeta. Općinski sud u Zenici izrekao je 45 zaštitnih mjera, od čega 32 mjere nasilniku na godinu dana, a 13 na dvije godine.

Izrečene mjere

Mehić

„U pojedinim slučajevima za nasilnika su izricane po dvije i tri mjere. Mjere koje se izriču nasilnicima su: zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, zabrana približavanja žrtvi nasilja, udaljenje iz kuće/stana, obavezan psihosocijalni tretman, privremeno lišavanje slobode i zadržavanje te obavezno liječenje od ovisnosti. Nasilnici se kažnjavaju shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH“, kaže Muamer Mehić, direktor Centra.

Različiti oblici nasilja
U Centru je još zaprimljeno 47 predmeta različite porodične problematike, a povezanih sa elementima nasilja, te dva predmeta nasilja u zajednici. „Kad su u pitanju oblici nasilja zabilježeno je slijedeće: fizička sila usmjerena na fizički ili psihički integritet člana porodice upotrijebljena je u 33 slučaja, postupanje jednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju zabilježeno je u 30 slučajeva, a verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini grubog uznemiravanja člana porodice od drugog člana porodice zabilježeno je u 29 slučajeva“, kaže Mehić, te dodaje da je fizički napad člana porodice na drugog člana porodice, bez obzira da li je nastupila fizička povreda ili nije, zabilježen u 27 slučajeva, prouzrokovanje straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugom prinudom u 20 slučajeva, oštećenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu u dva slučaja i upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanemarivanje u njihovom odgoju u jednom slučaju. „Centar je u 2021. godini vodio 213 predmeta nasilja u porodici, zajedno sa porodičnom problematikom, dok je u jedanaest mjeseci 2022. godine evidentirano 154 predmeta. Kad je u pitanju 2021. godina značajno je primijetiti da su prijave nasilja u porodici značajno rasle u augustu i septembru, kada je došlo do enormnog povećanja zabilježenih slučajeva nasilja u porodici, 28 u augustu i 26 u septembru, te još visokih 25 slučajeva zabilježenih u novembru, što ove godine nije bio slučaj“, ističe Mehić.