Vječni smiraj u Memorijalnom centru u Potočarima ove godine 11. jula će pronaći 14 žrtava genocida. Zeleni tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava genocida će iz prostorija JKP „Gradska groblja“ Visoko biti ispraćeni na put prema Potočarima danas, 09. jula, gdje će biti ukupani na kolektivnoj dženazi. Tužna kolona iz Visokog kretat će se standardnom rutom do Potočara, uz kratko zaustavljanje ispred Vijećnice u Sarajevu.
Hiljade ljudi u Maršu mira
Oko 5.000 ljudi učestvuje u Maršu mira koji je iz Nezuka kod Sapne krenuo ka Potočarima, kako bi odali počast muškarcima i dječacima ubijenim u genocidu. Kolona hiljada ljudi kretat će se trasom dugom oko 100 kilometara, a kojom su Srebreničani u ljeto 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije. Dolazak u kompleks Memorijalnog centra u Potočarima očekuje se u srijedu u poslijepodnevnim satima.
Najmlađa žrtva ubijena sa 17 godina
U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 14 žrtava genocida i to: Mehmed Krdžić, Sabrija Omić, Mušan Šiljković, Sakib Harbaš, Beriz Mujić, Ahmet Jašarević, Nevres Salihović, Ibrahim Salkić, Midhat Bašić, Hajdin Mustafić, Latif Mandžić, Hamed Salić i braća Hasib i Ćamil Efendić. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Beriz Mujić, koji je ubijen sa 17 godina starosti na području Sućeske kod Bratunca dok je Hamed Salić, rođen 1927. godine, najstarija žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine.
U narednom broju Naše riječi objavit ćemo reportažu „Srebrenica 2024“, koju će pripremiti naša novinarska ekipa.