Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2029. godine usvojila je Skupština ZDK 19.02.2009. godine. Izmjene Prostornog plana usvojene su u aprilu 2010. godine.
Riječ je o prvom obavezanom planskom dokumentu za područje Kantona kojim se regulišu odnosi u prostoru i daju smjernice za njegovo korištenje i čuvanje uz uvažavanje osnovnih principa humanog održivog razvoja. Taj dokument je plan šireg područja kojim su utvrđene smjernice za izradu i donošenje planskih dokumenata užih područja (gradova i općina) na prostoru Zeničko-dobojskog kantona.
Prostorni plan određuje dugoročne ciljeve prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim društvenim, privrednim i historijskim razvojem od značaja za Kanton.
Pošto je Prostorni plan ZDK usvojen prije 14 godina pitali smo ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša u ZDK, Danijela Pašića postoji li potreba za izmjenama? Jesu li lokalne zajednice upućivale zahtjeve za izmjene zbog planova za gradnju i dalji razvoj?
-Zaprimljeni su zahtjevi za izradu Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2029. godine od strane Općine Žepče i Općine Olovo. Zahtjev Općine Žepče za izmjene Prostornog plana ZDK 2009-2029. godine odnosi se na izmjenu Prostornog plana ZDK i usaglašavanje sa Prostornim planom Općine Žepče, što je suprotno zakonu. Nemoguće je plan višeg reda usaglašavati i prilagođavati planu nižeg reda, procedura je upravo obrnuta. Drugi osnov je pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Radi se o kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu (III kategorija), koje se po Zakonu o poljoprivredi ne može pretvarati u građevinsko zemljište.
Zahtjev Općine Olovo za izmjenu Prostornog plana ZDK odnosi se na brisanje višenamjenskih akumulacija na rijekama Krivaja i Bioštica. Nije udovoljeno zahtjevu zato što su višenamjenske akumulacije planirane i u Nacrtu Prostornog plana FBiH, kazao nam je ministar Pašić
Neke od općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona čekaju na usvajanje prostornog plana. O tome u kojoj su fazi kad je pitanje rješavanje ovog problema ministar Pašić kaže:
-Što se tiče prostornih planova koji su u proceduri izrade to su: Prostorni plan Općine Maglaj 2017-2037. godine u fazi je izrade, urađen je Prednacrt; Postorni plan Općine Tešanj 2020-2040. godine u fazi je izrade, urađena je Prostorna osnova te Prostorni plan Općine Breza 2021-2041. godine čija je izrada, također, u toku. Što se tiče Prostornog plana Općine Olovo, izrada istog je obustavljena zbog neusaglašenosti potreba lokalne zajednice i planskih dokumenata višeg reda a to su višenamjenski vodozahvati na rijekama Krivaji i Bioštici.