Prva grupa korisnika prava na dječiji dodatak, u skladu s primjenom novog Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, uplatu sredstava može očekivati u martu ove godine. Prema podacima Centra za socijalni rad Zenica, za ostvarivanje prava na dječiji dodatak pristiglo je preko četiri hiljade zahtjeva.
„Od 9. oktobra do 31. decembra 2022. godine zaprimljeno je 4.078 zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak prema Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH. U periodu od 1. januara do 9. februara 2023. godine zaprimljeno je još 206 zahtjeva. Prve uplate dječijeg dodatka očekuju se u martu ove godine, a tom prilikom bit će im uplaćen dječiji dodatak od datuma važenja novog zakona, odnosno od datuma podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak“, kaže Muamer Mehić, direktor Centra za socijalni rad Zenica.