Univerzitet u Zenici i ove godine organizuje Dan otvorenih vrata za učenike završnih razreda, te pozivaju učenike, roditelje i sve zainteresovane građane da posjete Kampus Univerziteta u Zenici u srijedu, 26. aprila, u 11,00 sati. Na osnovu ostvarenih kontakata sa srednjim školama Univerzitet u Zenici će tog dana posjetiti nekoliko stotina učenika iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
Fakulteti Univerziteta će se predstaviti na izložbenim punktovima u vidu “sajma fakulteta”, te će se budući studenti informisati o mogućnostima studiranja na Univerzitetu u Zenici i razgovarati sa nastavnicima i kolegama studentima.