U Zeničko-dobojskom kantonu, proteklog utorka počela je školska 2020/2021. godina koja će se odvijati kombinacijom klasične nastave u učionicama i nastave na daljinu. Tim povodom, OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica posjetili su premijer ZDK Mirza Ganić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i predstavnici sindikata obrazovanja u ZDK.
„Radi se o sukcesivnom, odnosno postepenom ulasku učenika u klupe. To smo uradili jer postoji veliki rizik. Na području ZDK imamo oko 41.000 djece, koja zajedno sa oko 5.500 hiljada zaposlenih treba da odjednom uđe u 150 objekata. Procijenili smo da je to isuviše rizično, poseno za djecu i opredijelili smo se da idemo postepeno, a uporedo s tim će Institut za zdravlje i sigurnost hrane te Krizni štab Ministarstva zdravstva pratiti situaciju i na vrijeme reagirati ukoliko bude bilo potrebno neke stvari dodatno mijenjati. Nadam se i očekujem da će situacija s koronavirusom biti takva da ćemo, za nekih 20-ak dana, moći svu djecu uvesti u škole“, kazao je ministar Kozlić. Podsjetio je da je Pedagoški zavod ZDK uradio analizu izvođenja online nastave u školama na području Kantona, te da su ustanovili pozitivne i negativne stvari online nastave. „U fazi smo nabavke jedinstvenog softvera, odnosno platforme, zajedno sa OSCE-om, kako bismo pospiješili izvođenje online nastave“, istakao je ministar Kozlić. Premijer Ganić je pohvalio saradnju Ministarstva, Vlade, sindikata obrazovanja, INZ-a i Pedagoškog zavoda koji su imali jasan cilj – da se osiguraju što je moguće bolji uslovi i veća sigurnost za boravak djece u školama, te kako bi se spriječilo širenje zaraze. „Definisali smo ovaj model, za koji ne kažemo da je najbolji, ali je zasigurno proistekao sa najboljim namjerama i profesionalnim odnosom“, istakao je premijer Ganić.
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK Selvedin Šatorović je istakao da se nastavnici još od marta prilagođavaju situaciji s pandemijom koronavirusa. „Moramo kazati da su dali i više od svojih 100 % mogućnosti, kako bi se, u potpunosti, stavili na raspolaganje, kako učenicima, tako i roditeljima. Insistirali smo da zdravlje radnika i učenika bude, prije svega, na prvom mjestu, te pozdravljamo model sukcesivnog početka nastave“, kazao je Šatorović, dodajući da smatra da će se kroz Kolektivni ugovor, koji treba biti potpisan u narednih 20-ak dana, dodatno popraviti i ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika i da će se moći potpuno posveti obrazovanju i odgoju učenika. Direktor OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Esad Ćorović je kazao da će, prema preporuci resornog ministarstva, raditi revidirani godišnji plan i program rada u periodu dok traje epidemija, ali sveukupni fond sati i nastavni sadržaj neće biti skraćivani.