U Zenici je, proteklog utorka, održana 20. redovna godišnja Skupština Udruženja poslodavaca FBiH na kojoj su razmatrani izvještaji o radu UPFBiH i predstavnika Udruženja u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH, kao i finansijski izvještaj za proteklu godinu i finansijski plan za tekuću godinu koje su prisutnim delegatima prezentirali predsjednik Upravnog odbora UPFBiH Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mario Nenadić. Sjednici Skupštine prisustvovali su najviši zvaničnici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, predstavnici sindikata i partnerskih organizacija Udruženja, od predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare i potpredsjednika Refika Lende, potpredsjednici oba Doma Parlamenta FBiH, premijera Vlade FBiH Fadila Novalića, do ministara u aktuelnoj Vladi Veska Drljače, Amira Zukića i Zlatana Mujanovića, predstavnika sindikata Samira Kurtovića, predsjednika ESV Edhema Bibera, kao i drugih predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednika.
Potrebne reforme
„Radili smo puno na nekoliko smjerova, no, izdvojio bih najvažnije: potpisano je sedam kolektivnih ugovora koji su odnose na dvije trećine radnika u realnom sektoru, pripremljen Zakon o zdravstvenom osiguranju, usaglašeno pitanje cijene električne energije, usaglasili smo procedure za olakšan izvoz, uputili u proceduru Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, za koje očekujemo da već na idućoj sjednici budu na dnevnom redu Parlamenta Federacije BiH,“ kazao je Smailbegović. Dodao je da su potrebne ozbiljne reforme, posebno u dva segmenta, rastrećenju rada i liberalizaciji tržišta rada, što će doprinijeti poboljšanju položaja radnika u FBiH i liberalizaciji uvoza radne snage tamo gdje je to potrebno. „Bosni i Hercegovini sigurno, u ovom trenutnku, nedostaje najmanje 30.000-40.000 radnika, i svake godine se taj broj samo povećava“, dodao je Smailbegović.
Kako je kazao Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika sudske vlasti i javnih institucija u FBiH, ujedno i predstavnik Saveza samostalnih sindikata BiH, najvažnije je radnicima omogućiti veće plate kako bi opstali u BiH, te da su upravo niska primanja odlazak sve većeg broja radnika iz BiH. „U ime Saveza samostalnih sindikata BiH, mogu reći da radnici sigurno trebaju imati puno povoljnija prava, te smo, napravili jednu strategiju, da prvenstveno sa Udruženjem poslodavaca nađemo određene zajedničke interese i našli smo ih, kako bismo zaštitili radnike i povećali plate, te sve ostale benefite koje bi trebali da imaju“, rekao je Kurtović.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju