Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dao je preporuku Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da novu školsku godinu, koja počinje sutra, 1. septembra, može organizirati na klasični način.
Tako će oko 40.000 osnovaca i srednjoškolaca u ovom kantonu, kao i oko 5.000 prosvjetnih radnika sutra ući u škole, a školski čas trajat će 45 minuta. Na isti bi način trebala početi i nastava u novoj, akademskoj 2021./2022. godini za oko 3.500 studenata Univerziteta u Zenici.
Pad kvaliteta nastave
“Meni je jako drago da je Krizni štab kantonalnog Ministarstva zdravstva dao tu vrstu preporuke, jer smo u analizama našeg ministarstva primijetili određeni pad kvaliteta nastave, što je na neki način bilo i za očekivati. Tako da, 1. septembra, u najvećem dijelu osnovnih i srednjih škola kreće nastava na području ZDK-a, a prvi ponedjeljak u mjesecu oktobru i nastava na Univerzitetu Zenica”, kazao je resorni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Praćenje situacije
Naglasio je da je ovo ministarstvo pripremilo instrukciju za sve osnovne i srednje škole o načinu, odnosno modelu izvođenja nastave. Ukoliko dođe do značajnog porasta broja oboljelih od koronavirusa, istakao je, obrazovni sistem će se prilagoditi i u kratkom vremenu preći na jedan od modela nastave koji je korišten tokom prošle godine, uključujući i potpuni prelazak na online.
“Nadam se da do toga neće doći i vjerujem da ćemo na taj način popraviti stanje kvaliteta izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama”, rekao je Kozlić.
Epidemiološke mjere
Nastava će se, podvlači, odvijati u skladu s epidemiološkim mjerama, koje predviđaju dezinfekciju svih prostorija. Ministarstvo je, napominje, ranije uputilo preporuku prosvjetnim radnicima da se vakcinišu, a škole imaju obavezu da im dostave i podatke o broju vakcinisanih.