Univerzitet u Zenici, sa svojih osam fakulteta, Instititutom „Kemal Kapetanović“ i Studentskim centrom predstavlja najmlađi javni univerzitet u BiH. Nastava se izvodi na sva tri ciklusa studija, kroz 33 studijska programa. „Napredak našeg Univerziteta ne može biti ostvaren bez podrške našeg Osnivača i Vlade ZDK, lokalne zajednice, naših partnera i svih koji vjeruju u moć obrazovanja“, istakao je rektor Duraković.

Univerzitet u Zenici proteklih je godina, tačnije od 2000. godine kada je, Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona formiran, do danas izrastao u značajnu visokoškolsku ustanovu. Prvi je akreditovani javni univerzitet u Federaciji BiH. Do sada je uspješno prošao sve važne procese, iznjedrio brojne akademske građane uspješne u različitim oblastima, a posljednjih je godina značajno jačao i razvijao se, kako kadrovski, tako i infrastrukturno.

Rektor Duraković

„Univerzitet u Zenici, nizom aktivnosti i manifestacijom „Dani Univerziteta u Zenici“, obilježava 23 godine upsješnog rada i postojanja, mada mi baštinimo visoko obrazovanje od 1959. godine, osnivanjem Više tehničke škole metalurške struke“, istakao je prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.
Sportska takmičenja
U okviru obilježavanje godišnjice Univerziteta u Zenici, u utorak je, u Kuglani Zenica, održano ekipno takmičenje studenata Univerziteta u Zenici u kuglanju. U ime Univerziteta, studentima se obratio prorektor prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, a bacanjem prve kugle takmičenje je otvorila dekanesa Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. Alica Arnaut. Takmičenju su prisustvovali još i prorektorica prof.dr.sc. Maša Alijević, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Marinko Tokić i Nebojša Vasić, kao i predsjednik Unije studenata Faris Preljević.

Dobitnici Nagrade rektora

Takmičenje je organizovano uz podršku i saradnju menadžmenta Univerziteta u Zenici, Ministarstva, Studentskog sportskog saveza i Unije studenata Univerziteta u Zenici, te uz ogromno zalaganje prof.dr.sc. Alekse Stankovića. Najboljim ekipama dodijeljeni su i pehari. U četvrtak je održano takmičenje u malom nogometu.
Okrugli sto u Tešnju

Održana i dva okrugla stola

Prvi važan događaj bio je okrugli sto i panel diskusija, koji je održan u utorak, u Tešnju, u saradnji sa Tešanjskom razvojnom agencijom i Općinom Tešanj, na temu „Saradnja Univerziteta i lokalnih zajednica – stanje i perspektive na primjeru UNZE-a i Općine Tešanj“.

Okruglom stolu je, pored menadžmenta i nastavnika Univerziteta u Zenici, prisustvovao velikih broj predstavnika privrednih kompanija iz Tešnja, kao i predstavnici Općine Tešanj, Tešanjske razvojne agencije i Pedagoškog zavoda Zenica. Panelisti su bili: prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, Mahmut Galijašević, direktor kompanije Mann Hummel BA, Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica i Jasmin Kalabić, direktor kompanije InterProcess. U otvorenoj diskusiji, u kojoj su, osim panelista, učestvovali i prisutni predstavnici realnog sektora, srednjih škola iz Tešnja i Univerziteta u Zenici doneseni su konkretni prijedlozi i mjere u cilju poboljšanja saradnje Univerziteta u Zenici sa privrednicima. Dosadašnja uspostavljena saradnja proširena je i potpisivanjem petnaest sporazuma o saradnji sa kompanijama iz Tešnja koje će omogućiti studentima sticanje praktičnih znanja, poboljšati saradnju na naučno-istraživačkim projektima i uspostavljanje institucionalnog pristupa angažovanju stručnjaka Univerziteta u Zenici za rješavanje konkretnih problema u realnom sektoru. Nakon ovog događaja, organizirana je posjeta svih učesnika kompaniji Mann Hummel BA.

Na Svečanoj akademiji, na čast doktora nauka promovirano je pet doktora i to: Zlatan Ištvanić, doktor tehničkih nauka, Faruk Hodžić, doktor zdravstvenih nauka, Borislav Jeličić, doktor pravnih nauka, Derviša Zukić, doktor pravnih nauka i Alen Mujkanović, doktor pravnih nauka.

Svečana akademija
U Bosanskom narodnom pozorištu, u srijedu je održana Svečana akademija Univerziteta u Zenici na kojoj su promovisani doktori nauka, dodijeljene nagrade najboljim studentima i priznanja Univerziteta u Zenici. Svečanoj akademiji prisustvovali su, pored menadžmenta i zaposlenika Univerziteta u Zenici, i mnogobrojne zvanice: rektori javnih univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Turske, predstavnici ambasada i misija u BiH, predstavnici vlasti FBiH i ZDK, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predstavnici vjerskih zajednica, privrednika i mnogi drugi gosti.
„Univerzitet u Zenici promoviše pet doktora nauka, što predstavlja veliki potencijal za razvoj našeg Univerziteta. Cijenjeni doktoranti, želim vam poručiti da se nastavite baviti naukom i da nastavite istraživanja u svojim naučnim oblastima, jer diplome koje danas primate na to vas i obavezuju. Sada, kada imate akademsku slobodu da samostalno istražujete, nemojte zaboraviti da ovaj vid slobode sa sobom nosi i odgovornost. Zbog toga je posebno potrebno da moral i etiku ugradite u prostor vašeg djelovanja i istraživanja, jer znanje je to koje treba uvijek da bude u službi potreba društva. Univerziteti su uvijek bili i ostat će mjesta gdje se stvaraju lideri, inovatori i sposobni pojedinci, koji će oblikovati budućnost društva“, poručio je rektor Duraković.
Nastavit će, istakao je, podržavati istraživanje, nuditi kvalitetnije obrazovanje i inovacije, jer vjeruju da su to ključni elementi za izgradnju bolje budućnosti.
Na Svečanoj akademiji, na čast doktora nauka promovirano je pet doktora i to: Zlatan Ištvanić, doktor tehničkih nauka, Faruk Hodžić, doktor zdravstvenih nauka, Borislav Jeličić, doktor pravnih nauka, Derviša Zukić, doktor pravnih nauka i Alen Mujkanović, doktor pravnih nauka.
„Za mene je ovo poseban dan. Sva tri ciklusa studija sam završila na Univerzitetu u Zenici i ova promacija je svečani čin, jedna kruna svog onog truda i zalaganja, koji sam uložila u proteklih 20 godina svog školovanja. Nadam se da ćemo, svako u svojoj oblasti, dati znatan doprinos budućem razvoju društva.“, kazala je Zukić, doktorica pravnih nauka
Doktor zdravstvenih nauka Faruk Hodžić je istakao, obraćajući se u ime svih promovisanih doktora nauka, da ova promocija predstavlja vrhunac mnogih godina napornog rada, predanosti i stručnosti koje su uložili u svoje istraživanje. „Ova titula je rezultat naše intelektualne izvrsnosti, kreativnosti i istraživačkog duha. Naš rad predstavlja orginalan i značajan doprinos u specifičnom području nauke kojom se bavimo, te će, i njima, i svima nama, omogućiti da budemo priznati kao stručnjaci u svojoj oblasti. Ova promocija, također, predstavlja uspjeh cijele akademske zajednice“, rekao je, između ostalog, Hodžić.
Nagradu rektora dobili su: Lea Kokorović, Ragib Pugonja, Merima Muratović, Edin Kohnić, Amila Mehić, Adnan Spahić i Zerina Polimac, kao najbolji studenti prvog ciklusa. Nagradu rektora za studente drugog ciklusa dobili su: Amar Ćatović i Mirza Imamović, dok je Nagradu rektora za studente trećeg ciklusa dobio Borislav Jeličić.
„Zaista, imam samo riječi hvale za cjelokupan studij i organizacijski proces, koji mi je pomogao da postanem ova ličnost kakva danas jesam, dakle akademska ličnost. Nagrada rektora je, zaista, nešto posebno za svakog studenta, pa tako i za mene, ali nosi i određeni vid odgovornosti“, rekao je Kohnić.

Rektor, prorektori i dekani na Univerzitetu u Zenici

Plakete Univerziteta u Zenici uručene su prof.dr.sc. Halidu Kurtoviću i prof.dr.sc. Edinu Berberoviću, a zahvalnice Univerziteta u Zenici dobili su: Ambasada Švajcarske Konfederacije, Ambasada Republike Turske, Ambasada Republike Italije, Rijaset Islamske zajednice, Misija OSCE-a, Nacionalni centar za državne sudove, AS Holding, Hifa Oil d.o.o. i KUD „Mošćanica“.
O perspektivama visokog obrazovanja
Jedan od događaja u okviru obilježavanja godišnjice Univerziteta bio je i okrugli sto na temu „Perspektive visokog obrazovanja“, koji je održan u četvrtak, a na kojem su učestvovali rektor i prorektori Univerziteta u Zenici, rektori javnih Univerziteta u BiH, predstavnici univerziteta iz Hrvatske i Srbije, predstavnik Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BIH, te Ministarstva civilnih poslova BiH.
„Svjedoci smo da postoje određeni problemi oko priznavanja diploma koje su stečene na javnim univerzitetima u BiH. Ovo je prilika da, u otvorenom razgovoru, vidimo u čemu se ogleda taj problem i kako prevazići taj problem, koji je egzaktan, da Republika Hrvatska ne priznaje diplome sa javnih univerziteta u BiH. Druga tema je da vidimo mogućnosti intenzivnije regionalne saradnje kroz međunarodne projekte“, rekao je rektor Duraković.
Rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Zoran Tomić istakao je da, bez obzira što su diplome sa njihovog Sveučilišta priznate u cijeloj Evropi, intenzivno na sastancima Rektorske konferencije BiH raspravljaju o problemu nepriznavanja diploma sa bh. fakulteta i univerziteta u Republici Hrvatskoj, te da im treba veća podrška osnivača. Prof.dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, je istakao da je u BiH u zadnje dvije decenije formiran veliki broj privatnih univerziteta i visokih škola, bez poštivanja osnovnih akademskih kriterija, a što je, između ostalog, doprinijelo problematiziranju priznavanja diploma stečenih i na javnim univerzitetima. „U BiH imamo blizu 40 registriranih univerziteta, fakulteta, a svega osam je javnih“, kazao je rektor Škrijelj.
Promocija završenika I i II ciklusa
U subotu je, u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“, Univerzitet u Zenici promovisao 414 završenika prvog i drugog ciklusa studija, a dodijeljene su i nagrade dekana za najbolje studente. Poseban je to trenutak, jer diplomanti, dobijanjem zvaničnih diploma, krunišu svoje školovanje na Univerzitetu u Zenici.
„Ovim događajem, završavamo obilježavanje godišnjice Univerziteta u Zenici, koji ove godine promoviše 364 završenika prvog ciklusa, jednog magistra nauka i 49 magistara struke. Ovo je velika manifestacija i važan događaj za Zeničko-dobojski kanton, za porodice naših diplomanata, jer sa ovim činom oni definitivno odlaze sa našeg Univerziteta, ali time se ne gubi naša konekcija sa njima. Pozivam realni sektor, javne institucije i sve zaposlenike Univerziteta u Zenici da budu na usluzi našim diplomantima, kako bi što prije pronašli posao, odnosno kako bi ih animirali da nastave da se bave visokim obrazovanjem na drugom ili trećem ciklusu“, poručio je rektor Duraković.
Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Draženka Subašić je poručila da su promovisani diplomanti i magistranti učinili ponosnim sebe, roditelje i prijatelje, ali i zenički Univerzitet i cjelokupno društvo, a prisutnima se obratio i Faris Preljević, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici. „Ovo je prilika da se osvrnemo na naša postignuća ali i da zajedno razmotrimo izazove koji stoje pred nama i razmislimo šta je, zapravo, najbitnije. Dragi diplomanti, završili ste jedno poglavlje vašeg života ali vaša borba, trud, predanost i ustrajnost ne smiju ovdje prestati. Primili ste dio znanja od svojih profesora, a sada je vrijeme da to znanje i vještine koje ste stekli, upotrijebite te pomognete našem društvu i našoj državi, poručio je, između ostalog, Preljević.
Studiranje na Univerzitetu u Zenici, konkretno Pravnom fakultetu, za Azru Velić, završenicu drugog ciklusa studija, predstavlja izuzetnu čast, te je zahvalna na stečenom znanju i uspomenama koje će, sigurno je, uvijek pamtiti.
„Čast mi je bila studirati na Univerzitetu u Zenici, na Pravnom fakultetu, gdje sam završila prvi, a sada i drugi ciklus studija. Mogu reći da Univerzitet u Zenici pruža izvrsne mogućnosti i uslove studiranja, stručnog usavršavanja, kao i sticanja naučnih i stručnih dostignuća, nekon završenog školovanja. Zahvalila bih se rektoru Univerziteta u Zenici, dekanesi Pravnog fakulteta, svojim profesorima, mentorima, kao i ostalim uposlenicima Univerziteta, koji su moj studij učinili atraktivnim, uspješnim i doveli do ove promocije“, kazala je Velić.