I pored dugotrajnih sušnih perioda, vodosnabdijevanje u Zenici, Žepču i Maglaju je uredno i stabilno. Ipak, iz preduzeća apeluju na sugrađane da vodu koriste racionalno i ekonomično.
Bez redukcija
„Stanje vodosnabdijevanja u Zenici je stabilno. Veoma visoke temperature i dugotrajni sušni periodi, koji su i ove godine zahvatili našu zemlju, su uzrokovali znatno smanjenje izdašnosti izvorišta pitke vode, ali je vodosnabdijevanje svih potrošača i dalje uredno. JP ViK d.o.o. Zenica ulaže maksimalne napore da se takvo stanje održi uprkos nepovoljnim prognozama koje predviđaju da će ostatak ljeta biti izrazito sušan. Naime, kontinuirani rad JP ViK d.o.o. Zenica na unapređenju javnog vodovodnog sistema u Zenici, a posebno na smanjenju gubitaka vode, rezultirao je uspješnim upravljanjem aktuelnom situacijom tako da u Zenici nema i neće biti redukcije vode“, kaže Dženana Sivac, stručna saradnica za odnose s javnošću u JP ViK d.o.o. Zenica.
I u Žepču je stanje sa vodosnabdijevanjem, kako nam je kazao Mirko Šumić, direktor Javnog preduzeća „Komunalno“ Žepče, relativno dobro.
„Imamo smanjen dotok vode na vodozahvatima i povećanu potrošnju vode kod potrošača, ali još uvijek nemamo redukcija. Obzirom da imamo prečistač pitke vode, koji za svoj rad troši dosta pitke vode, isti smo isključili kako bi imali dovoljnu količinu vode. Zbog toga je voda nešto slabije kvalitete“, kaže Šumić.
Redukcija nema ni za građane Maglaja, a stanje sa vodonsabdijevanjem se prati na dnevnoj bazi. „S obzirom na to da dolazi do smanjenja dotoka vode na izvorištu, apelovali smo korisnicima da racionalno i ekonomično troše vodu. Trenutno stanje za sada je stabilno, a stanje se prati na dnevnoj bazi“, kaže Mehmed Bradarić, direktor Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj.
Cijena vode
Prema Odluci o utvrđivanju cijena vode i naknade za kanalizaciju po kategorijama potrošača, koja je na snazi od 01.11.2021. godine, za građane Zenice cijena vode za domaćinstva iznosi 0,56 KM/m3 bez PDV-a, privredu 1,38 KM/m3 i za povlaštenu kategoriju potorošača 1,10 KM/m3. Ove cijene-tarifa usluga primijenjivat će se do 31.12.2022. godine.
U Žepču je cijena vode 0,85 KM (+PDV) po m3 za domaćinstva a 2,00 KM (+PDV) za poslovne subjekte. „Ovisno o potrošnji vode, prosječan mjesečni račun za domaćinstvo je 15,00 do 20,00 KM“, ističe Šumić.
Cijena vode za građane-fizička lica u Maglaju, kako kaže Bradarić, je 0,62 KM bez PDV-a po 1 m3 utrošene količine vode, a cijena za prosječnu potrošnju vode četveročlane porodice na mjesečnom nivou je oko 6 KM sa PDV-om. Korisnicima se obračunava i PVN (posebna vodna naknada) u ukupnom iznosu od 0,05 KM bez PDV-a, koji se množi sa ukupnom količinom potrošene vode.