Arhiva

Dragi prijatelji,
Uskrs je smisao i počelo kršćanske vjere, zato svake godine o ovoj Svetkovini mi kršćani promišljamo makro i mikro događanja u kontekstu uskrsne poruke. Čini nam se kako posljednjih nekoliko godina itekako imamo o čemu razmatrati u kontekstu Uskrsa, ali i Velikoga petka, koji se iznova ponavlja u današnjem vremenu i čini se kako nikada da završi. Međutim Isus nije ništa drugo niti najavio, nego muku, patnju i smrt, ali i Uskrsnuće. I tu se nazire smisao i onda kada se kršćaninu čini da nema smisla, jer nitko ne voli patnju i smrt, ali ona nas neminovno čeka, kao i vječni život.
Stoga je poruka Uskrsa, prigrliti Isusa koji pati i umire na križu kako bismo s njime poslije Golgote dočekali Uskrsnuće. I kada se ova Istina ovako shvati i prihvati, kršćaninu je lako ići kroz život unatoč patnjama. Međutim kroz cijelu povijest, a napose danas potrebno je čitati znakove vremena, jer se ljudi vrlo lako mogu zavesti. Ljudski rod je zbunjen, jer se čovjeku od najranije dobi nude iskrivljene vrijednosti koje se predstavljaju kao nešto moderno i normalno, a dugoročno iskrivljuju razvoj i ranjavaju pojedinca. Sve to vodi jednoj globalnoj nesigurnosti, jer ljudi nemaju čvrstu uporišnu točku u koju bi usmjerili svoj život.
Nažalost i neki ljudi u Crkvi ne pokazuju u pravoj mjeri na tu uporišnu točku: Isusa Krista – Spasitelja, nego se ponekad priklanjaju javnom mnijenju ovoga vremena. Kako kaže sveti apostol Pavao u Drugoj poslanici Timoteju: „Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati“ (4,3-4).
Crkva je kroz povijest uvijek iz velikih kriza izlazila jača i čišća, jer je znala nakon zastranjenja iskristalizirati svoj nauk, koji se uvijek temeljio na Isusu Kristu i njegovu uskrsnuću. Ono je, kako upozorava Sv. Pavao, središnja točka vjere, jer: „Ako, pak, Krist nije uskrsnuo uzalud je, doista, propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša“ (1 Kor 15,14).
Jer vjera nam pruža pogled naprijed, poput malene svjetiljke što obasjava noć i zablude ovoga svijeta, ponizno svjetlo koje se pretapa s prvim svjetlima dana: dana Kristova Uskrsnuća.
Čestitajući ovogodišnji Uskrs, želim nam svima više pravih učitelja i više uskrsne vjere.

Sretan Uskrs i obilje Božjeg blagoslova.
Vlč. Vlatko Rosić