Premijerka Amra Mehmedić obrazložila je da je finansijske planove Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja, koje je predložila prethodna vlada, povukla sa dnevnog reda 3. sjednice Skupštine održane 28. decembra, jer vlada koju predvodi nije učestvovala u izradi ovih planova, kao i da je na istoj sjednici Skupština donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine.
Bez političkih konotacija
“U kratkom roku smo održali dvije hitne telefonske i tri sjednice Vlade. Nikakvih političkih konotacija nema, nego je naša namjera da se kao Vlada aktivno uključujemo, čitamo, razgovaramo i da imamo sastanke s direktorima. Mi smo ti koji treba da branimo i štitimo interese, jer su ovo sredstva građana Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu zaista želimo da se uključimo i potrudit ćemo se da ovi finansijski planovi budu što prije usvojeni na zadovoljstvo zastupnika i politika, a prevashodno svih građana našeg kantona”, kazala je Mehmedić.
Mogućnosti poboljšanja
Kako je saopćila Press služba, Mehmedić je najavila da će se prilikom izrade godišnjih finansijskih planova tražiti mogućnosti za poboljšanje gdje god je to moguće, navodeći primjer Zavoda zdravstvenog osiguranja da se za oko 10 posto ukupnog planiranih prihoda, po riječima direktora (Omera Škalje, op.a.), odnosno oko 28 miliona KM, može raditi korekcija finansijskog plana.
“To su izuzetno značajna sredstva i mi trebamo da vidimo u kojem pravcu da djelujemo. Poseban fokus mora biti na esencijalnu listu lijekova, odnosno umanjenja ograničenja na esencijalnu listu kako bi svi građani uživali veća prava na dostupnost lijekova”, navela je Mehmedić.