U petak je održan radni sastanak Uprave Javnog preduzeća Rad Tešanj sa šefovima i koordinatorima odjela, te samostalnim referentima. Sastanku je prisustvovao i predsjednik NO Preduzeća. Ovom prilikom su prezentovani rezultati poslovanja i rada Preduzeća u prvih šest mjeseci tekuće godine po nekoliko desetina parametara. Prezentovan je i polugodišnji finansijski izvještaj po svim važnim parametrima te je konstatovano da je proteklih šest mjeseci u poslovanju i radu Preduzeća zbog situacije sa pandemijom bilo izuzetno izazovno, dinamično, neizvjesno i turbulentno. Ipak, različitim internim odlukama, instrukcijama, izmjenama režima rada održan je kontinuitet u radu, u pružanju usluga korisnicima, servisiranju usluga i zahtjeva, i u ovako složenim i kompleksnim prilikama.
“Polugodište je završilo bez značajnih povreda uposlenika a to nam je među najvažnijim parametrima koje pratimo kao i bez ijednog dana planske redukcije u vodosnabdijevanju, a svakodnevno snadbijevamo oko 25 hiljada stanovnika, iako je potrošnja vode značajno povećana zbog okolnosti u kojima smo se nalazili. Zadržan je nivo gubitaka unutar planiranog, i u nivou prošlogodišnjeg. Prvih šest mjeseci smo kontinuirano, bez prekida, vršili preuzimanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, na sedmičnom nivou pražnjeno je oko 8.500 posuda. Sve obaveze iz programa komunalne higijene su uredno i pravovremeno realizovane, kao i posebni zahtjevi zbog pandemije, te dodatni zahtjevi za mašinsko čišćenje, košenje i uredno upravljanje parkinzima”, kazao nam je direktor Adnan Lihić.
Laboratorija JP „Rad“ Tešanj je u punom kapacitetu radila i vršila redovne i vanredne analize, kontinuirano je praćen kvalitet vode koju distribuiraju, a uspješno je odgovoreno na sve zahtjeve trećih lica. Uspješno su realizovani svi zahtjevi upućeni Odjelu tehničke pripreme, nabavke su uspješno provedene, kao i zadaci i obaveze iz pravne službe, računovodstva, obračuna usluga i IT podrške.
Info centar je kontinuirano pružao usluge i održavao stalnu vezu sa korisnicima.
“Dodatno smo i kadrovski pojačani u skladu sa potrebama, postali smo bogatiji za novi standard a to je ISO 14001:2015, na što smo posebno ponosni. Moram istaći i to da su sve obaveze prema uposlenicima uredno i kontinuirano ispunjavane, kao i obaveze po pristiglim aktiviranim tužbama iz 2007. godine. Sve obaveze prema dobavljačima su u kontinuitetu ispunjavane. U različite projekte i aktivnosti je investirano u prvom polugodištu oko 0,5 miliona KM”, kaže direktor Lihić.