Eksperti međunarodne certifikatorske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije u periodu od 18. do 21. marta vršili su kontrolu provedbe FSC certifikata na području kojim državnim šumama gospodari JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o Zavidovići. Završnom sastanku, koji je održan u Upravi preudzeća, prisustvovali su: auditori Anđelko Brnjić, Valerija Drury i Miles Drury, generalni direktor preduzeća Adnan Turić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Anto Perković, rukovodioci poslovnih jedicina na kojima su vršeni auditi te uposlenici Službe za zaštitu i certificiranje šuma i Službe za iskorištavanje šuma. Prilikom pregleda dokumentacije, obilaska terena i konsultacija sa interesnim grupama evidentirana je jedna manja neusklađenost i tri observacije koje će se otkloniti u narednom periodu te je predložena pozitivna kontrolna ocjena.
FSC certifikat koji izdaje Međunarodno vijeće za nadzor nad šumama je potvrda da se šumama gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.