Na 30. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj u srijedu, vijećnici su razmatrali a potom i, većinom glasova „za“, usvojili Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, uz Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem.
Podnijeto devet amandmana
Kako je istakla Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije, ukupno planirani prihodi i primici iznose 84.805.069,32 KM, odnosno za 154.962,31 KM su veći od prihoda i primitaka planiranih Nacrtom Budžeta za 2023. godinu. „Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga Budžeta za 2023. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM te primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti, odnosno namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM“, pojasnila je Vojvodić.
Dodala je da je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. januara ove godine, kada je raspravljano o Nacrtu Budžeta, zatim na javnoj raspravi održanoj 21. januara, kao i tokom cijele javne rasprave koja je trajala 10 dana, zaključno sa 26. januarom, dat veći broj primjedbi, prijedloga i sugestija, i to od strane: vijećnika, odnosno političkih subjekata koji imaju vijećnike u Gradskom vijeću, javnih ustanova i preduzeća, udruženja, te gradskih službi i sektora.


Sjednica je počela odavanjem počasti žrtvama razornih zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju, nakon čega su zakletvu za preuzimanje mandata vijećnika u Gradskom vijeću Zenica položili Amel Šišić (SDP) i Sefedin Hrustić (BHI-KF)


Na Prijedlog Budžeta podnijeto je ukupno devet amandmana, a nisu prihvaćena tri amandmana koja su uputili vijećnici iz Kluba vijećnika SDA, kao ni amandman vijećnika Elmira Duvnjaka (NES), koji se odnosio na finansijsku pomoć JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica.
Kasumović: „Usvojen je rekordan Budžet Grada“
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da je ovogodišnji Budžet usvojen u rekrodnom iznosu, odnosno da je skoro dva i po puta veći od budžeta kada je došao na funkciju gradonačelnika. „Davno sam rekao da Budžet Grada treba biti 100 miliona KM i najvjerovatnije ćemo taj iznos i dostignuti ove godine. Budžet je i razvojni i socijalni, ali i optimistički. Pošto je Budžet stabilizovan, vidjeli smo da razne vladine i nevladine organizacije podupiremo i, što mi je drago, udovoljeno je zahtjevima NK Čelik za finansijskom podrškom Grada“, rekao je, između ostalog, gradonačelnik Kasumović.
U nastavku sjednice, usvojen je, između ostalog, Program rada Gradskog vijeća Zenica za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni površine i oblika građevinske parcele i prodaji gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica Muhadri Bajramu putem neposredne pogodbe, kao i Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u gradu Zenica, dok vijećnici nisu podržali Imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica.