Na 40. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj u petak, usvojen je Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu, shodno kojem ukupno planirani prihodi i primici sa procijenjenim akumulisanim suficitom iznose 112.922.656,02 KM, a što je, u odnosu na Nacrt Budžeta, više za 493.562,07 KM.
Rekordan Budžet

Vojvodić
Vojvodić

„Ova razlika odnosi se, u cjelini, na prenos neutrošenih namjenskih sredstava iz 2023. godine. Uzimajući u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta u toku javne rasprave, prilikom izrade Prijedloga Budžeta došlo je do određenih korekcija, u smislu povećanja, odnosno smanjenja određenih budžetskih pozicija, kao i uvođenja novih. Povećane su slijedeće budžetske pozicije: transfer za sport za 250.000 KM, finansiranje rada JU „Dom porodica“ za iznos od 160.000 KM, zatim podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji povećan je za 150.000 KM, transfer Agenciji ZEDA i REZ za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta za 100.000 KM, finansiranje rada JU Predškolski odgoj i obrazovanje za 87.000 KM, izgradnja Eko kuće Smetovi za 50.000 KM, naknada za rad predstavnika mjesnih zajednica za 36.000 KM, izdaci za finansiranje rada JP „Zenicagas“ za 20.000 KM…“, kazala je, između ostalog, Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.
Strukturu prihoda i primitaka po Prijedlogu Budžeta za 2024. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 84.959.965,47 KM, zatim primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 20.410.000,00 KM te procijenjeni akumulisani suficit u iznosu od 7.552.690,55 KM. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, ovo je rekordan Budžet Grada, a planirani su značajni projekti čijom realizacijom će biti poboljšani uslovi života građana Zenice.
„Grad Zenica je na vrijeme usvojio Budžet, koji je rekordan i nezapamćen u ovom gradu, u razgovoru i dogovoru sa predstavnicima svih klubova. Nadam se da će njegovo ostvarenje biti preko 90 posto“, rekao je gradonačelnik Kasumović.
Tufekčić: „Budžet je nerealno planiran“
Prijedlog Budžeta nije podržao Klub vijećnika SDA. „Nerealno je planiran sam Budžet, a prema dosadašnjem iskustvu, znamo da se on nikada u istom iznosu i ne realizuje, što znači da ono što se planira, apsolutno se ne realizuje i ne zadovolje se potrebe građana. U javnoj raspravi prihvaćeno je nešto manje od dva miliona KM prijedloga i sugestija, kako nevladinih organizacija, tako i političkih organizacija u našem gradu. To znači da je, od Budžeta u iznosu od 112 miliona KM, prihvaćeno manje od 2 posto prijedloga i sugestija od svih drugih, što je poruka svima da je ono što gradonačelnik zamisli najvažnije“, kazala je vijećnica Emina Tufekčić, ističući da nije zadovoljna odnosom predlagača, gradonačelnika Kasumovića, prema njihovim prijedlozima u toku javne rasprave, ali i prema amandmanima koje su, kako je kazala, na vrijeme dostavili.
Gradonačelnik Kasumović je kazao da je, kada je usvojen Nacrt Budžeta, zamolio sve predstavike klubova političkih stranaka i pojedince, da dođu u Gradsku upravu i razgovaraju sa njim i resornom službom. „To su uradili svi, osim SDA, izuzev Šerifa Patkovića. Morate se naučiti demokratiji“, poručio je gradonačelnik Kasumović.
U nastavku sjednice, između ostalog, uvojen je: Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o povjeravanju poslovnih prostora i objekata na upravljanje i korištenje JU „Dom zdravlja“ Zenica u svrhu obavljanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01. – 31.12.2024. godin, Plan korištenja javnih površina na području grada Zenica za 2024. godinu, koji sadrži detaljno označene površine i lokacije na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje javnih površina, kao i urbanističko-tehničke uslove i druge elemente potrebne za izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina, te Prijedlog Strategije razvoja Grada Zenica za period 2023 – 2027. godine.
Gradsko vijeće Zenica nije podržalo Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjednika Savjeta MZ Nemila, dodjeli mandata člana Savjeta i dodjeli mandata predsjednika Savjeta MZ Nemila, a usvojen je Prijedlog Rješenja o formiranju radne grupe za izradu plana prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama i zaključivanje protokola o međusobnoj saradnji relevantnih subjekata na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama na području grada Zenica.