Na petoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj u petak, usvojen je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 536.301.950,00 KM. Preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran je za pokriće deficita iz ranijih godina.
Premijerka Amra Mehmedić izrazila je zadovoljstvo što je većina skupštinskih zastupnika podržala Vladin prijedlog Budžeta koji je u odnosu na rebalans Budžeta za 2022. godinu iz decembra prošle godine veći za 43.154.909,00 KM ili 10,49 posto.
Budžet je stabilizirajući i socijalni
Kako je kazala premijerka ZDK Amra Mehmedić, Budžet je stabilizirajućeg, a ujedno i socijalnog karaktera, budući da se na bruto plate i naknade zaposlenih izdvaja 49,63 posto te za socijalna davanja 15,65 posto. „Tako da su ove dvije skupine u strukturi rashoda zastupljene sa 65,28 posto. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 9,17 posto, dok se ostatak raspoloživog budžeta odnosi na materijalne izdatke, otplate kredita i finansiranje kamata“, rekla je premijerka Mehmedić.
Bez kreditnog zaduženja
Naglasila je da u Budžetu nisu planirana kreditna zaduženja te da su povećana sredstva podsticaja u oblasti poljoprivrede, privrede, izdvajanja za mlade, kao i izdvajanja za boračku populaciju u dijelu egzistencijalne naknade.
“Svakako je važno napomenuti da smo u ovom budžetu osigurali sredstva za porodilje, tako da ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim našim nezaposlenim porodiljama što su imale strpljenja i najavim da će porodiljne naknade biti isplaćene već u ponedjeljak”, rekla je premijerka ZDK.


Svečanu zakletvu položio je Elmin Šabanović (BHI-KF) čime je postao zastupnik u Skupštini ZDK. Šabanović je mandat dobio nakon što je njegov stranački kolega Vinko Marić imenovan za ministra u Vladi ZDK.


Pregovori sa sindikatima
Istakla je da je Vlada u procesu donošenja ovog budžeta vodila razgovore i pregovore sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plate te da su se usaglasili da se dijalog nastavi a plate povećaju u toku godine.
“Vrlo je važno da smo danas donijeli Budžet prevashodno zbog naših porodilja, a nastojat ćemo da u što kraćem vremenskom roku usvojimo i sve programe, koje sada treba da rade resorna ministarstva, kako bi budžet bio operativan krajem ovog mjeseca”, rekla je premijerka ZDK.
Tadić: Ružna politička poruka Hrvatima
U nastavku sjednice, zastupnici su dali mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagača Vibora Handžića, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a usvojen je i Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju, Prijedlog Programa rada Skupštine za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi ZDK, čiji je predlagač Alen Kapković (BHI-KF), zastupnik u Skupštini ZDK. „Razlozi za donošenje ovog zakona jeste da svi narodi budu proporcionalno zastupljeni, pa tako i Ostali“, rekao je Kapković.
Protiv ovog prijedloga su bili zastupnici Hrvatske demokratske zajednice BiH i Stranke demokratske akcije te jedan od dva zastupnika Saveza za bolju budućnost, Vahid Ramić.
“Ovo nije izmjena Zakona, ovo je jedna strašno ružna politička poruka Hrvatima u BiH, ali i Srbima koji ovdje žive”, kazao je Ivo Tadić, zastupnik HDZ-a. Zastupnica SDA Selvedina Sarajlić-Spahić istakla je kako je Vlada ZDK protivustavna i protuzakonita. “Ne znam zašto, onda, dajete izmjene Zakona, kada ne poštujete ni postojeći. Uopšte ne poštujete Zakon. Ovdje nije ugrožen Hrvat niti vitalni hrvatski interesi, nego su ugroženi Bošnjaci”, kazala je Sarajlić-Spahić.