Na 20. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj u petak, po skraćenom postupku usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, te Prijedlog Budžeta za 2024. godinu, koji iznosi 594.874.450 KM.
Struktura Budžeta
Usvojeni rebalans Budžeta za ovu godinu iznosi 521.486.490 KM i za oko 19 miliona KM je manji u odnosu na budžetski plan. To znači da je Budžet za 2024. godinu veći za oko 73,5 miliona KM.
„Prijedlog Budžeta za 2024. godinu iznosi blizu 595 miliona KM. Planirani rashodi u Budžetu su oko 587,5 miliona KM, što predstavlja 7.302.000 KM planiranog pokrića deficita iz prethodnih godina. Ono što je uvijek najveći iznos u Budžetu su primanja zaposlenika, a što je, negdje, oko 50 posto za plate, doprinose i naknade. Za plate je planirano oko 245 miliona KM, a za naknade oko 41,5 miliona KM“, kazala je Dženana Čišija, ministrica finansija u Vladi ZDK.
Predviđena sredstva za socijalna davanja (porodiljne, egzistencijalne naknade,…) iznose oko 65,5 miliona KM, egzistencijalne naknade i ostala prava boraca i boračkih populacija oko 21 milion KM, oko 12 miliona za transfere u obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kapitalni transferi iznose oko 29,5 miliona KM, kapitalna ulaganja oko 26,5 miliona KM. Ostali troškovi budžetskih korisnika, u koje se ubrajaju i izvršne sudske presude, iznose oko 146,5 miliona KM.
Premijer Pivić: Završili smo veliki posao
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić je izrazio zadovoljstvo što ZDK ulazi u Novu godinu sa usvojenim Budžetom i finansijskim planovima, s obzirom na to da je, kako je napomenuo, Vlada imenovana prije manje od dva mjeseca.
„Dakle, uspjeli smo da završimo jedan, zaista, veliki posao. Posebno zadovoljstvo je što, ne znam da li se to prvi put dešava, tako važne dokumente, gdje postoje uvijek različiti interesi i pogledi na kreiranju samog budžeta, nemamo niti jednog amandmana, što govori u prilog tome da smo, zaista, bili posvećeni realnim zahtjevima i okvirima prilikom kreiranja Budžeta. Kada govorimo o strukturi Budžeta, moram kazati da smo nastojali da ispoštujemo sve budžetske zahtjeve koji su dolazili prema Ministarstvu finansija i da se krećemo unutar tih potreba, uvažavajući sve navedene okolnosti koje imamo u skladu sa kretanjem na samom tržištu i u društvu. Mogu iskazati jedno veliko zadovoljstvo da i sa aspekta određenih konkretnih primjedbi i amandmana nismo imali drugačijih pogleda u tom smislu, iako smo kao Vlada, što smo više puta govorili, bili spremni da čujemo i drugačije mišljenje“, rekao je premijer Pivić.
Bez amandmana zastupnika
Klub zastupnika SDP-a u Skupštini ZDK nije podržao Prijedlog Budžeta za 2024. godinu, zato što je, a kako je kazao Damir Memić, šef Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini ZDK, „u Budžetu za 2024. napravljeno toliko izuzetaka koji ne mogu popraviti nikakvi amandmani“.
„Budžet nećemo podržati jer se donosi po skraćenom postupku, najznačajniji akt koji donosi naš Kanton nije predvidio mogućnost održavanja javne rasprave i jer Budžet za 2024. nije riješio pitanje uposlenih, prije svega prosvjetnih radnika i njihovog statusa, iako je prethodna Vlada popravila položaj uposlenih u zdravstvu i policiji. Nije riješeno pitanje egzistencijalne naknade za borce i njene visine i puno je drugih stvari zašto smatramo da je ovaj budžet, prije svega, za kupovinu glasova, a ne realizaciju ozbiljnih projekata“, rekao je Memić.
Prijedlog Budžeta za 2024. godinu nije podržala ni zastupnica Naše stranke, Behija Kulović. „Prvo, donosi se po skraćenom postupku, a drugo što se vidi jeste da su značajno povećana sredstva za Budžet, u odnosu na 2023. Međutim, detaljnijom analizom se vidi da je, ustvari, u pitanju jedno kreditno zaduženje od 40-ak miliona i to je osnovni razlog. Drugi razlog, kao prosvjetna radnica ne mogu podržati ovaj budžet s obzirom na to da nisu planirana sredstva za povećanje plaća prosvjetnim radnicima“, kazala je Kulović.
Zastupnica Naroda i pravde Amra Babić je istakla da Klub zastupnika Naroda i pravde u Skupštini ZDK nije podržao Budžet iz više razloga. „Mi smo naučili da SDA finansira kampanju budžetskim sredstvima, znamo da je 2024. izborna godina i očekujemo da će se ova sredstva koja su povećana, odnosno rashodi koji su povećani značajno u odnosu na 2023. godinu, velikim dijelom prelivati i na to. Razlog zbog kojeg posebno skrećem pažnju na to da moramo biti pažljivi i pratiti izvršenje Budžeta jeste i da to da se moraju podmiriti računi koalicionim partnerima za obezbjeđenje ove neprincipijelne skupštinske većine. Tako da ovo povećanje rashoda od 48 miliona velikim dijelom je i izmirivanje tih računa“, kazala je Babić.
U toku sjednice, zastupnici su, zaključkom, utvrdili i svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o jakim alkoholnim pićima, kao i Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje se upućuje u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana. Većinom glasova, zastupnici su dali saglasnost i na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2024. godinu, u iznosu od 280.000.000 KM, kao i Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje ZDK za 2024. godinu.