Proteklog petka održana je 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 12 tačaka.
Ostvaren suficit od 5.309.079,02 KM
Nakon što su vijećničkih pitanja i inicijativa, razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar-juni 2023. godine. Prema riječima Fatime Vojvodić, pomoćnice gradonačelnika za finansije, Budžet Grada Zenice se izvršavao u skladu sa odredbama Odluke o izvršavanju budžeta za 2023. godinu kao i sa operativnim mjesečnim planovima budžetskih korisnika. “Prihodi i primici Budžeta ostvareni su u ukupnom iznosu od 37.928.890,71 KM, što predstavlja 89% idealnog plana, odnosno za 11% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu prošle godine. Njihovu strukturu čine prihodi i primici Grada ostvareni u iznosu od 29.255.370,01 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u iznosu od 8.673.520,70 KM. Kad su upitanju ukupni rashodi i izdaci Budžeta, oni su u izvještajnom periodu izvršeni u iznosu od 27.700.931,99 KM, što predstavlja 65% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći su za 35%. Oni se sastoje od rashoda i izdataka iz prihoda Grada izvršenih u iznosu od 19.075.358,15 KM, te transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake izvršenih u iznosu 8.625.573,84 KM” kaže Vojvodić, istakavši da je Grad Zenica u izvještajnom periodu uspio izmiriti svoje dospjele obaveze, kako zakonske tako i ugovorene, kao i sve transfere te je ostvaren tekući suficit u iznosu od 5.309.079,02 KM.
Izabran novi predsjednik GIK-a
Gradsko vijeće razmatralo je i usvojilo i: Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, radi oblikovanja građevinske čestice, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uplanjenje izgrađenog javnog puta Seoci-skretanje za Radinoviće, Prijedlog Odluke o načinu i uslovima povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica kojom se uređuju način i uslovi povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica, Prijedlog Odluke o usvajanju liste potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2023-2025. godina, Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade u vezi s radom i angažmanom mjesnih zajednica Grada Zenica za 2023. godinu, Nacrt Odluke o radnom vremenu kao i molbu za upućivanje zahtjeva za zaštitu pepelarskih tisa. Također, Vijeće je usvojilo Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske izborne komisije Almire Baručija-Kapidžić na lični zahtjev te je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, za novog predsjednika Gradske izborne komisije izabran Muamer Kovač. Vijećnici su podržali i Inicijativu o održavanju tematske sjednice pod nazivom “Sigurnost građana i zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama”.