Proteklog četvrtka održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 18 tačaka. Na samom početku sjednice, vijećnici su razmatrali i, većinom glasova, usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.
Prema riječima Fatime Vojvodić, pomoćnice gradonačelnika za finansije, GV Zenica je, na sjednici održanoj 28. februara 2020. godine usvojilo Budžet Grada Zenica za 2020. godinu u iznosu od 60.595.980,00 KM. „Zbog smanjenih privrednih aktivnosti, došlo je do pada i prihoda u sve nivoe vlasti, pa i u Budžet Grada Zenica. Iz tog razloga, prišlo se izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu, koje je Vijeće usvojilo na sjednici održanoj 28.12.2020. godine“, kazala je Vojvodić. Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu planirani prihodi i primici iznose 52.337.596,00 KM, a ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta iznose 43.744.100,86 KM, što predstavlja 84% planiranog iznosa. Planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 52.337.596,00 KM. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 45.095.067,63 KM, što predstavlja 86% planiranog iznosa.
Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta manji su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta za 1.350.966,77 KM, a što predstavlja deficit tekuće godine, koji je planiran za pokriće u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, prema procjenama u vrijeme izrade Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu. „Prošla godina svima je bila teška. Ipak, Grad Zenica jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja se nije zadužila protekle godine. Sve svoje obaveze smo servisirali na vrijeme, te smo u potpunosti odgovorili svojim zadacima“, rekao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
U nastavku sjednice, usvojeni su, između ostalog: Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja, Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu, izvještaju javnih preduzeća: Centar za socijalni rad, Dom-porodica, Dom za stara lica, a prihvaćena je i Informacija o radu Policijske uprave I Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za period januar – decembar 2020. godine.