Jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana je 41. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na samom početku sjednice, usvojen je Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjednika Savjeta MZ Nemila, dodjeli mandata člana Savjeta i dodjeli mandata predsjednika Savjeta MZ Nemila. U nastavku sjednice, usvojen je Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2024. godine, kao i Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica za 2023. godinu.
Vijećnici su informisani i o aktuelnoj situaciji u vezi sa poslovanjem Javne ustanove “Apoteka” Zdravlje Zenica. Nakon diskusije, vijećnici su primili k znanju Obavijest Javne ustanove Apoteka ”Zdravlje“ Zenica o aktuelnoj situaciji u vezi sa poslovanjem ove ustanove uz zaključke koji se odnose na formiranje komisije za pripremu materijala sa potencijalnim prijedlozima rješenja za tematsku sjednicu te organizaciju tematske sjednice na temu prijedloga sanacije stanja u JU “Apoteka” Zdravlje Zenica. Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Zenica te Prijedlog Odluke o uslovima, kriterijima, postupku dodjele i načinu korištenja stambenih jedinica u stambenim zgradama u ulici Brist b.b., dok Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti pravnom licu “INA-INDUSTRIJA NAFTE” d.d. Zagreb “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo za brisanje zabilježbe prava raspolaganja u Zemljišnoknjižnom ulošku broj: 617 KO Zenica I nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.
Na kraju sjednice, usvojena je Informacija o statusu Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda”, zatim Prijedlog za izmjenu Odluke o javnim priznanjima Zenice te zaključak o produženju roka za predaju prijedloga na Konkurs za javna priznanja Grada Zenica i to do 16. februara 2024. godine.