Proteklog utorka održana je 21. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je razmatrano devet tačaka dnevnog reda.
Planirano razmatranje 72 akta
U okviru prve tačke, zastupnici su, zaključkom, utvrdili svoje mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. U okviru druge tačke dnevnog reda, usvojen je Program rada Skupštine za 2024. godinu, kojim su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje.
„Usvajanje Programa rada Skupštine ZDK je uslijedilo nakon usvajanja Programa rada Vlade ZDK za ovu godinu. Planirano je razmatranje 72 akta, od toga osam zakona koji trebaju biti na dnevnom redu Skupštine u ovoj godini, među kojima su: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, zatim Zakon o proglašenju zaštićenog područja planine Zvjezda, Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Zakon o robnim rezervama ZDK, a koji je jedan od značajnijih“, kazao je Ćazim Huskić (SDA), predsjedavajući Skupštine ZDK, dodajući da će Skupština, u toku ove godine, razmatrati, po potrebi, i ostale akte koji nisu planirani ovim programom, a za koje se ukaže potreba i koji budu podneseni u skupštinsku proceduru od strane ovlaštenih predlagača, a čije razmatranje bude od značaja za građane ZDK.
Pozitivan trend u vatrogastvu
U nastavku sjednice, donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Odluka o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora, kao i Odluka o imenovanju na kraći period tri člana Nezavisnog odbora.
Zastupnici su razmatrali i zaključcima prihvatili i četiri informacije: Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, Informaciju o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini i Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu, a koju je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju