Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), na svojoj 5. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta ZDK za 2023. godinu u iznosu manjem za 19 miliona KM u odnosu na budžet usvojen u martu ove godine, saopćila je Press služba.
Manji rashodi
Prema prijedlogu rebalansa, koji je upućen u skupštinsku proceduru, prihodi iznose 521.496.490 KM, a i rashodi su manji za 16,5 miliona KM, dok su sredstva za pokriće deficita iz ranijeg perioda manja za 2.254.000 KM i trenutno iznose 2.028.489 KM.
“Ministarstvo finansija je na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2023. pribavilo sva potrebna mišljena Federalnog ministarstva finansija, Sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za pravosuđe i upravu. Također, prilikom izrade rebalansa obavili smo konsultacije sa svim organima i ministarstvima te uvažili sve njihove zahtjeve”, rekla je ministrica finansija Dženana Čišija.
Obiman dnevni red
Prijedlog rebalansa jedna je od 70 tačaka dnevnog reda 5. sjednice Vlade, što, prema riječima premijera Pivića, pokazuje da Vlada radi punim intenzitetom.
“Pored rebalansa, donijeli smo niz odluka kojim se daje podrška naučno-istraživačkom radu, zatim podrška najboljim studentima i, naravno, podrška našoj boračkoj populaciji, koja jeste kontinuitet odluka Vlade ZDK-a. To je sve ono što smo govorili u našem ekspozeu i ispunjavamo stavke koje smo naveli kao prioritete našeg rada i djelovanja”, rekao je Pivić.
Rast privrede
Vlada je razmatrala i Izvještaj o stanju privrede u ZDK-u za 202. godinu te konstatovala da privreda u ovom kantonu kontinuirano ostvaruje rast.
“Kao što smo više puta isticali, ZDK je kičma privrednog razvoja FBiH i BiH i u tom smislu ćemo nastaviti sa nizom aktivnosti koje će davati podršku razvoju privrede i privrednog potencijala”, rekao je premijer ZDK.
Podrška kampanji
Vlada je podržala kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama” u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, što je, kako je rekao premijer Pivić, vrlo važno uzimajući u obzir negativne trendove i jako veliki broj negativnih primjera i slučajeva nasilja.
“Svi mi na svim nivoima vlasti moramo preduzeti ključne korake u smislu prevencije rodno zasnovanog nasilja, ali i svih drugih oblika nasilja koji se dešavaju u našem društvu i moramo poslati jasnu poruku da ćemo se suprotstaviti svakom vidu nasilja u društvu. Smatram da, ne samo kantonalni, nego i viši nivoi vlasti, koji imaju veću odgovornost i mogućnosti, da svojim izmjenama određenih zakona mogu uticati na to da vršimo prevenciju nasilja, a ne da imamo samo represiju kada se dese slučajevi nasilja”, rekao je premijer Nezir Pivić.