Proteklog utorka je održana 24. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čijem dnevnom redu je bilo šest tačaka.
Prihvaćen Nacrt Zakona o robnim rezervama
U okviru prve tačke, zaključkom je prihvaćen Nacrt Zakona o robnim rezervama. Potreba za donošenjem ovog zakona proizilazi iz činjenice da je važeći Zakon o robnim rezervama Zeničko-dobojskog kantona donesen 1997. godine i da od tada nije pretrpio bilo kakve izmjene, zbog čega u sebi sadrži rješenja koja ne mogu osigurati efikasno funkcioniranje robnih rezervi. Prihvaćenim Nacrtom Zakona o robnim rezervama normativnim putem se rješavaju problemi koji nastaju u praksi vezano za upravljanje robnim rezervama, kao i sam rad i poslovanje Kantonalne direkcije robnih rezervi. Također, predložena pravna rješenja predviđaju usklađivanja s odredbama Federalnog Zakona o robnim rezervama, u dijelu gdje je to moguće.
Da li su prekršene procedure?
U nastavku sjednice, usvojen je Zakon o mirovnom i arbitražnom vijeću, kojim su obuhvaćena pitanja koja se odnose na formiranje, sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad mirovnog i arbitražnog vijeća za područje Zeničko–dobojskog kantona, kao i Odluka o imenovanju tri člana Nezavisnog odbora.

Renić

„Na jednoj od prethodnih sjednica, kada je bila tačka o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora, rekla sam da je krajnji cilj smjena komesara. Vidimo da smo sve bliže toj situaciji, bez obzira što smo imali reakciju američkog ambasadora. Ovo sada što su uradili je demonstracija većine. Pitanje je koliko ćemo mi biti uporni i koliko ćemo imati snage i biti strpljivi da vidimo da li će se jednog dana, napokon, i Ustavni sud uključiti u ovo sve i da se već jednom radi po zakonu“, kazala je zastupnica Sanja Renić (BHI-KF).
I zastupnik Mladen Simić (SDP) je kazao da su prekršene procedure i zakoni, ali i da se politika upliće u rad Nezavisnog odbora.

Simić

„Jedan od izglasanih novih članova je bio i u prethodnom sazivu kao politički eksponiran, jer je učestvovao na unutarstranačkoj konferenciji jedne političke partije. Znači, vidljivo je i jasno. Gore od toga je što Komisija na te stvari kaže uredu, na druge stvari poput toga da su sami izabrali, privremeno, tri člana policijskog Nezavisnog odbora, uz političke konsultacije, gdje su rekli trojici ljudi da donesu dokumente da ispunjavaju uslove, a onda raspisali konkurs i, zamislite, ta tri člana budu primljena putem javnog konkursa da budu u mandatnom periodu članovi Nezavisnog odbora. Stvar je jasna, ovdje politika koristi svoje instrumente“, rekao je Simić.

Kapković

S druge strane, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, samostalni zastupnik Alen Kapković je kazao da je sve urađeno u skladu sa zakonom. „Raspisan je konkurs, shodno zakonu, sprovedene su sve procedure, a što je sve potvrdila i Skupština“, rekao je Kapković, ističući da bilo ko može da podnese prijavu, te da će Komisija provjeriti sve navode, i postupiti isto, bez obzira o kojem se članu radi, jer, kako je istakao „Odbor mora biti nezavisni i politika nema s tim veze ništa“.


Usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

U okviru naredne dvije tačke dnevnog reda, zastupnici su razmatrali i zaključcima prihvatili, izvještaje o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. i 2023. godinu. Na samom kraju sjednice, prihvaćen je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2023. godine.

Spahić

„Pored naših strateških ciljeva, odnosno suzbijanja rada na crno i suzbijanja sive ekonomije, fokus našeg rada je bio i na kontroli poštivanja dvije odluke Vlade Federacije BiH, prvenstveno ograničenja marže na osnovne životne namirnice, kao i na ograničenje marže na naftne derivate. Dakle, fokus je bio na te dvije oblasti, pored svih poslova koje imamo unutar naših organa. Svakako je ostvareni rezultat zadovoljavajući, budući da smo, po nekim pokazateljima, znatno premašili godinu ranije i možemo reći da je prošla godina bila prilično uspješna“, rekao je Besim Spahić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. I u ovoj godini, dodao je, fokus će biti na suzbijanju rada na crno i suzbijanju sive ekonomije, kao i na formiranju jednog novog inspektorata – Inspektorata socijalne zaštite. „Tako da bismo dobili jednu novu inspekciju koja bi pokrila neke oblasti koje do sad nisu bile dovoljno tretirane u našem postojećem kapacitetu. To su, prije svega, socijalne ustanove i javne ustanove koje se bave pružanjem iz oblasti socijalne zaštite“, rekao je Spahić.