Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Odluku o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije ovog kantona za period 2022.-2026. godina. Ovom odlukom ovlašten je Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije da u u roku od šest mjeseci provede proceduru i izradi strategiju, saopćila je Press služba.
Učesnici izrade
Učesnici u procesu izrade ovog dokumenta su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, institucije i ustanove kojima je osnivač ZDK ili se u cijelosti ili djelomično finansiraju iz kantonalnog budžeta.
“Ovdje je važno naglasiti da transparentan odnos Tima spram izrade nove Strategije uveliko olakšava izuzetno složenost i kompleksnost Strategije kao jednog od najvažnijih akata, kojim se daju smijernice, prijedlozi i preporuke na prevenciju i samu borbu protiv korupcije”, kazao je predsjednik Tima Dževad Fejzić.
Iako je Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u svojim odredbama predvidio borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH, do sada nije ovo zakonsko načelo zaživjelo, a novom Strategijom bit će predviđeno da se jedinice lokalne samouprave direktno uključe u borbu protiv korupcije, uz koordinaciju putem Tima Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK, što je ujedno i zakonska obaveza jedinicama lokalne samouprave. U tom kontekstu, Tim će u narednom periodu Nacrt Strategije uputiti kantonalnim organima uprave, kao i jedinicama lokalne samouprave da daju svoje komentare, a dokument će biti javno dostupan na zvaničnoj internet stranici ovog kantona www.zdk.ba.
Kontakt tačke
Premijer Mirnes Bašić rekao je da će se u procesu izrade Strategije primjenjivati principi izrade strateških dokumenata, prvenstveno otvoreni metod koordinacije, partnerstva, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane, javnost i transparentnost.
“Tim će uskoro pokrenuti i aktivnosti oko imenovanja kontakt tačaka u jedinicama lokalne samouprave, koje će kasnije imati obavezu da uz koordinaciju sa lokalnim vlastima formiraju lokalne timove za prevenciju i borbu protiv korupcije što je jedinstven primjer u našoj državi u smislu koordinacije. Odluka Vlade kojom se pokreće proces izrade nove Strategije potvrđuje transparentnost i javnost rada ove Vlade”, kazao je Bašić.
Podrška OSCE-a i APIK-a
Rok za izradu Strategije je šest mjeseci, a procedura će obuhvatiti sagledavanje svih primjedbi i njihovo eventualno integrisanje u finalnu verziju. U izradi dokumenta aktivno učestvuju Misija OSCE-a u BiH i Agencija za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK). Naša zemlja je jedna od članica GRECO-a i potpisnica je niza međunarodnih konvencija koje su od značaja za borbu protiv korupcije.