Jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana 45. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čijem dnevnom redu je bilo sedam tačaka.
Zastupnici su, u okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Zaključkom utvrdili svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o rudarstvu FBiH. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim aktima, kao i primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iznesenih tokom vođenja rasprave, biti dostavljeno zajedno sa ovim Zaključkom Domu naroda Parlamenta FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.
U okviru druge tačke dnevnog reda, donesena je Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao i Odluka o pokretanju ovog studijskog programa.
Prije otvaranja rasprave o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, resorni ministar je, u ime Vlade Kantona, u svojstvu predlagača, istu povukao. U nastavku sjednice, zastupnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, te zaključcima prihvatili izvještaje o radu: JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK, JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK i Nezavisnog odbora, za 2021. godinu.