U srijedu je održana šesta sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.
Zastupnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 25.845.319 KM. Zastupnici su, zatim, rasmatrali i usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 250.139.895 KM.
U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a potom su razmatrana tri izvještaja o finansijskoj reviziji koje je sproveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju zajedno sa mjerama i aktivnostima navedenim u izvještajima o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a riječ je o: Izvještaju o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu i Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za 2021. godinu. Na samom kraju sjednice, zaključkom je prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.