Proteklog četvrtka održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bilo 15 tačaka.
Usvojen polugodišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta za ovu godinu
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su razmatrali, a potom i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar – juni 2021. godine. Kako je kazala pomoćnica gradonačelnika za finansije, Fatima Vojvodić, finansiranje poslova, funkcija i programa Grada Zenica u 2021. godini nastavljeno je privremeno i to na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za period januar-mart 2021. godine. Budžet Grada Zenica za 2021. godinu, usvojen na sjednici GV 22. februara ove godine, iznosi 62.867.675,41 KM.
„U izvještajnom periodu, ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 27.301.955,81 KM, što je za 13% manje od idealnog plana i za 19% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2020. godine. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar – juni 2021. godine izvršeni su u iznosu od 20.965.824,30 KM, što predstavlja 68% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine veći su za 9%. Grad Zenica je uspio zadržati redovitost isplate transfera pojedincima, zatim neprofitnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama, i to u iznosima utvrđenim Budžetom za 2021. godinu“, istakla je, između ostalog, Vojvodić.
Razmatrano stanje i dalji rad JU Apoteka „Zdravlje“
Najduža rasprava vođena je o Zahtjevu za razmatranje stanja i daljeg rada JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica. Kako je kazala Mirsada Strika, v.d. direktorica JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, u kojoj je 46 zaposlenih, u polugodišnjem izvještaju za ovu godinu je vidljivo da su poslovali sa gubitkom u iznosu od 115.073 KM. „Ustanova sve lošije finansijski posluje, a prema predviđanjima naše ekonomske službe, do kraja godine godine ćemo poslovati između 150 i 200 hiljada u minusu. Depoi nisu finansijski održivi i na godišnjem niovu imamo gubitak zbog depoa oko 60.000 KM. Jedina smo ustanova koja ima noćni rad, tako da od 2016. godine naš Osnivač nama ne plaća noćni rad. Nažalost, od 12 poslovnih jedinica, samo tri posluju pozitivno, a čak ni Galenski laboratorij ne posluje pozitivno“, kazala je, između ostalog, Strika.

Prije početka sjednice, svečanu zakletvu je položio Elmir Duvnjak (NES),
koji je zamijenio stranačkog kolegu Rusmira Isaka, a koji je, podsjećanja radi, podnio ostavku na mandat vijećnika u Gradskom vijeću Zenica, koji je osvojio na
proteklim Lokalnim izborima 2020. godine.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da postoje tri opcije, te da je nerealno očekivati od ove ustanove da oni naprave sanacioni plan. „Vi, vijećnici, trebate ponuditi rješenje. Pozivam vas da nađete rješenje jer je pitanje kada će moći i plate isplatiti, a lijekova je sve manje. To je vaša zakonska obaveza. Tri su moguće opcije. Jedna je, s što je najnepopularnija, stečaj. Druga je javno-privatno partnerstvo, da pokušamo naći nekoga ko bi preuzeo i radnike i dugove, i da nastavi raditi. I treća varijanta je da pokrijemo ovih sedam miliona KM iz Budžeta, a što ja, dok sam gradonačenik, neću dozvoliti, bez referenduma građana“, rekao je gradonačelnik Kasumović.
Vijećnici su, nakon rasprave, donijeli zajednički Zaključak kojim se zadužuje Upravni odbor i Menadžment JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica da, uključujući i angažman ekspertnih stručnjaka od strane Gradske uprave Zenica, pripreme, u roku od 30 dana, prijedlog mjera za sanaciju poslovanja, odnosno model finansijske i organizacijske transformacije ustanove, dok nije podržan zaključak Faruka Hodžića (SDA) da se za ovu ustanovu hitno, kroz reblans Budžeta, izdvoje sredstva u iznosu od 300.000 KM.
U nastavku sjednice, usvojen je Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Džomba-Gradišće, Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za savjete u mjesnim zajednicama, kao i nacrti odluka o usvajanju regulacionih planova „Trg Alije Izetbegovića“, „Kamberovića ravan i padina“ i „Crkvice“, te su upućeni ja javni uvid i javnu raspravu.
Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica. Na samom kraju sjednice, vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i Zaključak o pokretanju procedure revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru odnosno u Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama, dok nije prihvaćen Prijedlog Malika Ejubovića (SDA) o dodjeli novčanih sredstava učesnicima Olimpijskih igara, Amelu Tuki i Mesudu Pezeru.