Na 10. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj u četvrtak, usvojen je Nacrt Zakona o javnim priredbama i Nacrt Zakona o mirnom okupljanju.
Ministar unutrašnjih poslova ZDK Benjamin Sinanović je rekao da je donošenje ovih zakona obaveza proizašla iz svakodnevne potrebe, ali i obaveza na putu ispunjenja obaveza države Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji. „Zakon o mirnom okupljanju je, u ovom momentu, usklađen, rekao bih, skoro u potpunosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudi i sloboda i Međunarodnim paktom o zaštiti građanskih i političkih prava“, rekao je, između ostalog, ministar Sinanović, dodajući da se nada da će, tokom javne rasprave, a koja će biti provedena u narednih 30 dana u svim gradovima i općinama u ZDK, biti konstruktivnih prijedloga.
Bez usvajanja Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2022. godinu
U okviru treće tačke dnevnog reda, usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, predlagača Vlade Zeničko-dobojskog kantona. U nastavku sjednice, usvojen je Izvještaj o finansijskoj reviziji JU Kantonalna bolnica Zenica za 2021. godinu, Ureda za reviziju institucija u Fedraciji Bosne i Hercegovine sačinjen u septembru 2022. godine, kao i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica. U okviru posljednje tačke dnevnog reda, razmatran je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2022. godinu, a koji nije prihvaćen. „Prošao je izvještaj o bezbjednosti, naš prijedlog ocjene kod policijskog komesara, a da ne bude usvojen Izvještaj o radu. To meni nije baš jasno, ali ovo je puno pravo zastupnika i oni su tako procijenili. Smatram da smo časno i pošteno vršili svoj posao, obaveze i zadatke Nezavisnog odbora“, rekao je Sead Bolić, član Nezavisnog odbora.
Ogrić: Naša apelacija je prihvaćena
Kako je kazao predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini ZDK Alija Ogrić, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je apelaciju jedne trećine zastupnika koja se odnosi na posljednje izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, a koje je nedavno usvojila Skupština ZDK. „Prema našim informacijama, apleacija je prihvaćena. U okviru te apelacije tražili smo i donošenje pravovremenih mjera o obustavi primjene Zakona do donošenja odluke o ustavnosti Zakona. Odluka o privremenoj mjeri odnosi se, prije svega, na retroaktivnu primjenu Zakona“, rekao je Ogrić.