Ministar unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović je, u svom izlaganju, rekao da je Informacija o stanju bezbjednosti na području ZDK u 2022. godini usvojena na Vladi i Skupštini, a da je u pripremi i Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Upravi policije MUP-a.
„To je jedna od tema koja će, u budućem periodu, biti aktuelna. Sticajem okolnosti, iz objektivnih razloga, u naredne dvije-tri godine, otići će veliki broj policijskih službenika u penziju. Radi se o oko 300-400 ljudi i to će se trebati promptno rješavati“, rekao je ministar Sinanović. Dodao je da su trenutno u pripremi programi utroška sredstava, kao i određeni interni akti, koji su vrlo bitni. „Aktivno radimo na izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, koji treba biti u skladu s evropskim zakonodavstvom, kao i Izmjeni Zakona o policijskim službenicima ZDK, sa određenim stvarima koje su značajne u budućnosti, radi otklanjanja određenih nedostataka i potreba koje se pojavljuju u posljednje vrijeme“, rekao je, između ostalog, ministar Sinanović. Dodao je da su mu saradnici rekli da nije bilo ili su u veoma maloj mjeri održavani stručni kolegiji unutar Ministarstva, a koji su nužni, tako da je donesen Poslovnik o radu stručnog kolegija, a koji se održavaju po potrebi i više puta mjesečno.
Između ostalog, donesena je i Odluku o usvajanju operativnog plana za borbu protiv korupcije za period 2023-2025. godine, koji sadrži 16 strateških mjera i 102 aktivnosti, kao i Odluka o strateškim indikatorima i ciljevima Ministarstva za 2023. godinu.
„Održani su i sastanci sa svim načelnicima policijskih uprava Zeničko-dobojskog kantona, te sam upoznat sa stanjem u svim policijskim upravama“, rekao je ministar Sinanović.