Protekle srijede održana je 19. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čijem dnevnom redu je bilo pet tačaka.
Zakoni na liberalniji način posmatraju ovu problematiku
Nakon zastupničkih pitanja i inicijativa, usvojen je Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu. U okviru druge i treće tačke dnevnog reda, usvojeni su, bez diskusije, Prijedlog Zakona o mirnom okupljanju i Prijedlog Zakona o javnim priredbama. Prema riječima Adisa Imamovića, načelnika Sektora uniformisane policije u Upravi policije MUP-a ZDK, oba zakona na liberalniji način posmatraju ovu problematiku.

Imamović

„Jedan dio izmjena se odnosi na drugostepeno postupanje. U prijašnjem Zakonu o javnom okupljanju, drugostepeni organ je bio policijski komesar, sada je to prebačeno na Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugostepeni organ je ministar unutrašnjih poslova. Što se tiče prijave i jednog i drugog skupa, precizno su definisani načini kako se vrši prijava, uloga, kako policijskog organa, tako i učesnika, obaveza organizatora u smislu ko i na koji način obezbjeđuje skupove, na kojim prostorima se to može organizovati. Omogućena je i elektronska prijava ovih skupova, što do sada nije bilo, a duži su i rokovi kada su u pitanju rješavanja po žalbi. Na ovaj način, liberalizujemo ovu problematiku. To je, u jednu ruku, bila i inicijativa Misije OSCE-a i omogućava da neometano provodimo ove aktivnosti“, objašnjava Imamović, dodajući da su i smanjene određene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona.
Usvojen Izvještaj o poslovanju JU KBZ za 2022. godinu
U nastavku sjednice, usvojen je Prijedlog Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu. Prema riječima dr. Tarika Zulovića, direktora Kantonalne bolnice Zenica, ostvarena je dobit od 3.503.449 KM.

Dr. Zulović

„Zbog bolje higijensko-epidemiološke situacije, ostvaren je i veći obim usluga, liječeno je 6% više bolesnika, ostvareno je oko 6% više b.o. dana. Stepen iskorištenosti kapaciteta iznosio je 55,7%, što je 3,1% više u odnosu na 2021. godinu. Urađeno je oko 10% više pregleda i 10% više operacija. U 2022. godini usvojen je Program finansijske konsolidacije i restruktuiranja Kantonalne bolnice Zenica. Obezbijeđeno je 23 miliona KM od Vlade Federacije u periodu od tri godine, od čega je 2,35 miliona iskorišteno za plaćanje obaveza prema dobavljačima, a 20,65 miliona će biti utrošeno za nabavku opereme i građevinske radove. Vlada ZDK je obezbijedila šest miliona KM za sufinansiranje troškova plaća i ostalih primanja specijalizanata, što će biti obezbijeđeno u naredne dvije godine. U 2022. godini, KBZ je od Vlade ZDK dobila sredstva u iznosu od 4.338.000 KM, od čega se 2.235.000 KM odnosi na kapitalni grant, a 1.309.000 KM na tekući grant za održavanje i 793.000 KM za tekući grant za borbu protiv kovida. Također, dospjele obaveze sa 31.12.2022. godine iznosile su 3,3 miliona KM i iste su izmirene u januaru ove godine. Dugoročni kredit koji je Bolnica podigla 2016. godine uredno je vraćan i zadnja rata je isplaćena u oktobru 2023. godine“, rekao je dr. Zulović. Dodao je da su, u 2023. godini, pokrenuli projekat proširenja Koronarne jedinice i Izgradnje zgrade za zbrinjavanje medicinskog otpada, te da su izabrani izvođači koji će uraditi projekat za nadogradnju i utopljavanje KBZ, a usmjereno je i devet miliona KM od federalnih sredstava za nadogradnju operacionih dvorana.
Potrebno proširenje Odjela onkologije
Predsjednik Kluba zastupnika SDA Alija Ogrić, u ime Kluba, podnio je zastupničku inicijativu da Vlada ZDK i Ministarstvo zdravstva sačine detaljnu analizu aktivnosti oko rješavanja smještajnih i prostornih kapaciteta na Odjelu onkologije KBZ, koji, kako je kazao, ne osiguravaju ni minimum potrebnih uslova za liječenje onkoloških pacijenata,te da, u saradnji sa menadžmentom KBZ, pripreme idejni prijedlog i definišu ga kao prioritet za izgradnju novog objekta za onkologiju. „Trenutno,zbog prebukiranosti kapaciteta, Odjel onkologije isključivo funkcioniše zbog dodatnog angažmana ljekara i ostalog medicinskog osoblja“, rekao je Ogrić. Zgrada je, istakao je zastupnik SDA Ibrahim Šišić, sagrađena 2008. godine, ali je već odavno premašila svoje smještajne i prostorne kapacitete. „Pozdravljamo ovu inicijativu i to je gorući problem trenutno, jer je sve više tih pacijenata“, istakao je dr. Zulović.
Zastupnica SDP-a Marina Mujkanović je, u svom zastupničkom pitanju, pitala zašto uposlenicima Kantonalne bolnice Zenica ni do danas nije isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.080 KM. „Iz kojeg razloga je menadžment KBZ, iako je postojala odluka UO, na svaki način nastojao da izbjegne previđeni plan, odnosno isplatu planirane ili pomoći u bilo kojem iznosu“, pitala je Mujkanović. Direktor dr. Zulović je kazao da je Uredba na snazi bila do kraja 2022. godine, a da je na funkciju direktora došao 1.1. 2023. godine, odnosno kada je Uredba već istekla. „Da je i donesena odluka o isplati, morale bi se platiti i obaveze za to, tako da bi i iznos bio znatno viši. Razgovarali smo o tome više puta, da vidimo da li ćemo moći nešto uraditi po tom pitanju, ukoliko se naprave neke uštede“, rekao je dr. Zulović.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA