Problemi oko uvezivanja staža radnicima nekadašnjih privrednih giganata opšte su poznati i u velikom broju slučajeva traju i dvadest pet godina poslije rata.
O problemu neuvezanog staža s kojim se generacija radnika, koja je iznijela najveći teret u ratnom i poslijeratnom bosanskohercegovačkom društvu, godinama bori, javnost je upoznata putem medija i izvjestan period je bila aktuelna tema, a slike radnika koji traže svoja prava na ulicama širom zemlje mijenjale su samo grad i firmu, ali je problem bio isti. Sada, nakon više od dvadeset godina, tema više nije aktuelna, u medijima se rijetko o njoj govori, skoro da se može pomisliti da su problemi riješeni, a radnici dobili svoja prava.
Višegodišnja trakavica
Nažalost, mnogi obespravljeni radnici još uvijek nisu riješili svoje probleme. Isti slučaj desio se i sa radnicima bivšeg DC “Šumarstva“ koji je poslovao u sastavu IP “Krivaja“ i koji je 01.05.2005. godine pripojen novoformiranom preduzeću JP “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.
U tom trenutku, 316 preuzetih radnika nije imalo regulisan penzijski staž za period od 01.01.2004. godine do 30.04.2005. godine i nisu im bile isplaćene plate za period od 01.10.2004. god. do 30.04.2005. godine.
Diobenim bilansom, između IP “Krivaje“ i JP “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, novoformirano preduzeće, dakle JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, preuzelo je obavezu isplate bruto plata za preuzetih 316 radnika za period 01.10.2004. godine do 30.04.2005. godine, dok je regulisanje staža za period od 01.01.2004. godine do 30.09.2004. godine ostala obaveza IP “Krivaja“.
Preuzetu obavezu, JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići je izvršilo tako što je neto plata isplaćivana radnicima u više mjesečnih rata i prilikom svake isplate vršio je i uplatu PIO doprinosa, te je po tom osnovu uplaćeno ukupno 246.668,90 KM. Međutim, kako su navedeni radnici u periodu od 01.10.2004. godine do 30.04.2005. godine bili u radnom odnosu sa IP “Krivaja“ koja je izradila jedinstveni M-4 obrazac za 2004. godinu, uplaćena sredstva su akumulirana na ID broju IP “Krivaja“ i nisu mogla biti rasknjižena na radnike za koje se odnosi, što je rezultiralo da staž za navedene radnike godinama ostane neregulisan.
Navedena sredstava su godinama bila uplaćena ali neraspoređena i PIO FBiH nije sporio postojanje istih, kao ni IP “Krivaja“ koja nije sporila da su to sredstva JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići i da se ista trebaju rasporediti za regulisanje staža preuzetih radnika.
Brojni održani sastanci rezultirali su višegodišnjom trakavicom čiji je dogovor oko rješavanja uvijek načelno dogovaran ali nikada se nije našlo sluha za njegovo potpuno rješenje.
Da stvar bude gora, razne pomoći nadležnih institucija kojima su finansirane obaveze IP “Krivaja“, nikada nisu uključivale rješavanje doprinosa za 316 radnika koji su pripojeni ŠPD-u a koji su bili uposlenici IP “Krivaja“.
Konačno, rješenje
Potpisivanjem Sporazuma o načinu rasporeda neiskorištenih novčanih sredstava na evidenciji PIO/MIO iz 2019. godine, sa IP “Krivaja“, došlo se na korak do rješenja.
„Kako bi se aktivirala nerasknjižena sredstva, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići je, svjesno činjenice da ga neuplaćeni doprinosi pojedinačno koštaju više, ove godine je uplatilo dio razlike na postojeća sredstva i regulisalo staž za sve preuzete radnike, njih trenutno 163, čime je radnicima regulisan staž za cijelu 2004. godinu i dio 2005. godine. S obzirom na višegodinju borbu na rješavanju ovog problema, te na moju raniju uključenost u isti, kao rukovodioca Službe za opće i kadrovske poslove, dolaskom na mjesto izvršnog direktora za pravne poslove, a uz punu podršku ostatka Uprave Preduzeća, jedan od prvih problema koji sam želio riješiti bio je upravo ovaj za radnike IP“Krivaja“, kako bi ljudi nesmetano mogli otići u zasluženu penziju. Žal ostaje za proteklim godinama jer se problem mogao riješiti znatno ranije, ali i za mnogim našim radnicima koji, nažalost, nisu dočekali rješavanje ovog problema“, kazao je izvršni direktor za pravne poslove Mesud Čamdžić.
U rješavanju navedenog problema, aktivno je učestvovao i Sindikat Preduzeća, koji je provodio aktivnosti i upozoravao na probleme sa kojima se radnici susreću.
Osim rješavanja ovog višegodišnjeg problema, Uprava Preduzeća je svojim ranijim aktivnostima realizovala i uplatu duga prema Poreznoj upravi FBiH za period 2008-2011. godine.