JU “Dom zdravlja” Zenica je 2. decembra ove godine zaprimila 1.500 doza vakcina protiv gripe koje nabavlja Federalni zavod za javno zdravstvo. Kako su nam kazali iz JU „Dom zdravlja“, vakcine su distribuirane u sve ambulante porodične medicine, a vakcinacija je započela odmah nakon distribucije vakcina. Prioritet pri vakcinaciji imaju rizične grupe svih životnih dobi sa komorbiditetima, osobe starije životne dobi i zdravstveni radnici, a JU “Dom zdravlja” Zenica, ističu, ne raspolaže sa komercijalnim vakcinama.