Duži vremenski period visočka Javna ustanova “Dom zdravlja” na svom čelu je imala vršioca dužnosti na mjestu direktora, da bi nakon javnog konkursa za novog glavnog čovjeka ove ustanove izabran dr. Zlatko Handžić. Tim povodom organizovana je i press konferencija u prostorijama Doma zdravlja, kojom prilikom su se prisutnim obratili Mirza Bukić, predsjednik Upravnog odbora, zatim gradonačelnik Visokog Mirza Ganić te novi direktor, a sve sa ciljem da javnost bude upoznata sa zatečenim stanjem u JU “Dom zdravlja” kao i pravcem djelovanja od stabilizacije poslovanja do unaprijeđenja pružanja zdravstvene zaštite.
Veliki rashodi, gubici…
“Moja prijava na konkurs je zapravo bilo i moje opredjeljenje da u naredne četiri godine pokušam popraviti stanje u ovoj ustanovi. Stanje koje smo zatekli zahtijeva jedan ozbiljan pristup i angažman svih nas. Iznijeću samo par finansijskih podataka i naše mišljenje o uzrocima sadašnjeg stanja. Kažem mišljenje, jer tačan uzrok nastalih gubitaka zahtijeva ozbiljnu i temeljitu analizu. U izvještaju revizora od 31.12.2020. godine ima iskazani gubitak do visine kapitala od 426.844 KM, iskazano stanje odnosi se na gubitak ranijih godina u iznosu od 333.470 KM i na gubitak u 2020. godini u iznosu od 93.374 KM. Međutim, ono što treba da zabrinjava je da prema izvještaju Službe za ekonomsko-finansijske poslove, na osnovu dokumenata pristiglih za knjigovodstvene evidencije za prvih sedam mjeseci 2021. godine, višak rashoda nad prihodima je 296.768 KM. Ovo je polugodišnji izvještaj i kao takav nije definitivan i uzima se kao trenutni presjek stanja. Po revizorskom izvještaju, neraspoređena dobit iz perioda 2016-2018. godina je 254.271 KM i Upravni odbor će se obratiti Osnivaču za odluku o načinu rješavanju ove knjigovodstvene stavke jer ista je donesena za stanje u godinama u kojima je ostvarena dobit”, poručio je direktor dr. Handžić te najavio da se u narednom periodu uz pomoć Gradske uprave i Upravnog odbora planira usklađivanje postojeće sistematizacije radnih mjesta stvarnim potrebama.
Ganić najavio pomoć
Gradonačelnik Ganić je još jednom potcrtao napravljeni dug koji je, prema njegovim riječima, trenutno veliki problem, kako za Dom zdravlja tako i za Gradsku upravu.
“Najvažnije je da ovaj dio duga saniramo, biće teško, ali da ne smatramo važnim i nemogućim ne bismo ni sjedili ovdje. Bitno je da javnost vidi da je ustanova u katastrofalnom stanju, a mi od danas okrećemo novi list. Ako smo ovoliko pomagali do sada, nismo gledali na političku ni bilo koju drugu pripadnost, stavili smo ispred sebe jedan cilj – da se borimo za zdravlje svakog čovjeka, jer ovdje nema politizacije, već samo profesionalnost i što je moguće bolja zdravstvena zaštita građana. Imamo novog direktora, novi Upravni odbor, želju i volju da sve popravimo i u proteklom periodu smo naučili kako ne treba raditi, od onih koji su ustanovu doveli u ovu situaciju”, naglasio je gradonačelnik Ganić.