Prošle sedmice je održana 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Vijeće je usvojilo Odluku o odbijanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” . Također, Vijeće je usvojilo i zaključke kojim se u kantonalnu Komisiju ispred Općine imenuje Mirza Fazlić te da se zaključkom posebno navedu svi razlozi odbijanja saglasnosti, uključujući i one koje su vijećnici naveli tokom rasprave. I Odluka i zaključci su usvojeni jednoglasno. Vijeće je nakon rasprave odgodilo izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o nabavci nekretnina na izletištu Ponijeri. Do naredne sjednice materijale treba dopuniti, i pojasniti nejasnoće koje su iz rasprave proizašle. Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima. Usvojena je Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje i Odluku o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj”. U formi nacrta prihvaćen je i Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva sa rokom javne rasprave od 30 dana. Vijeće je usvojilo Odluku Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.Imenovana je Komisije za izbor i imenovanje u sastavu: Alem Škulj, Elmir Škulj i Ernest Zakušek.