U četvrtak je održana 31. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su razmatrali, a potom i, većinom glasova „za“, usvojili Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Zenice povodom 20. marta – Dana Grada Zenica. Shodno ovoj odluci Grb Grada Zenice dodjeljuje se prof. dr. Mahmutu Karaliću, posthumno i Fuadu Kasumoviću, gradonačelniku Grada Zenica. Nagrada Zenice dodjeljuje se prim. dr. Ibrahimu Ceri, a Plakteta Zenice UG „Naš most“ i Husniji Arapoviću, posthumno. Javna priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, 20. marta 2023. godine.
Pristigle 23 prijave
Kako je kazao predsjedavajući Gradskog vijeća Mirza Husetić, ujedno i predsjednik Ocjenjivačkog suda, pristigle su ukupno 23 prijave, od čega dvije nisu bile u skladu sa traženim propisima, tako da je razmatrana 21 prijava. „Od toga su za Grb Grada Zenice pristigle četiri nominacije, za Nagradu Zenice devet, a za Plaketu osam nominacija. Bitno je napomenuti da se Ocjenjivački sud pojedinačno izjašnjavao o svim pristiglim nominacijama, te je davao ocjene od jedan do 10“, rekao je Husetić.
Vijećnik Faruk Hodžić (SDA) je rekao da među laureatima ima kandidata koji su hvale vrijedni i koji zaslužuju ova javna priznanja, ali i pitao zašto se Grb dodjeljuje i prvorangiranom i drugorangiranom kandidatu. „Ono što mene kao gradskog vijećnika malo, ali i većinu javnosti, tangira, pa ću moliti i da mi se odgovori, ko je odnio odluku ili dao prijedlog da se od ove godine Grb dodijeli i prvorangiranom i drugorangiranom. Mislim da je sam proces i rad Komisije ovim odlukama, na neki način, derogiran, da je narušen sami sistem rada i odabira, što će znatno uticati i na vrijednost dodjele same nagrade“, rekao je Hodžić.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju