Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija su u sjedištu kantonalnih institucija upoznali više asistente i asistente sa fakulteta Univerziteta u Zenici sa planovima Vlade vezano za finansiranje doktorskog studija mladih istraživača, saopćila je Press služba.
Novi kolektivni ugovor
Premijer Pivić je rekao da je namjera Vlade da u potpunosti finansira troškove doktorskog studija, a što će se definisati novim kolektivnim ugovorom koji je pregovarački tim Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ponudio Sindikatu Univerziteta u Zenici.
“Želimo da na ovaj način podstaknemo mlade istraživače da napreduju u akademskoj karijeri, a istovremeno jačamo nastavnu bazu Univerziteta u Zenici, koji posljednjih godina bilježi pad rejtinga na svjetskim listama uspješnosti. S obzirom da su troškovi doktorskog studija itekako visoki i od njihovog radno-pravnog statusa ovisi da li će u roku doktorirati ili ne, iz tog razloga smo dali veliku podršku našim mladim istraživačima”, rekao je premijer ZDK.
Naučno-istraživački rad
Najavio je da se narednih dana očekuje potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji, pored finansiranja troškova doktorskog studija, predviđa linearno povećanje plata svim zaposlenim za 250 KM, kao i povećanje maksimalnog iznosa troškova prevoza sa sadašnjih 250 na 350 KM.
“Mi smatramo pozitivnim ovaj kolektivni ugovorom i ističem da se ne ukidaju nikakva prava, kako su neki željeli predstaviti, i ovo je prilika da sa našim mladim istraživačima porazgovaramo i o statusu Univerziteta u Zenici, gdje smo kazali da ćemo se fokus staviti na naučno-istraživački rad i da se da maksimalna podrška u tom smislu”, rekao je Pivić.
Podrška asistenata
Viši asistenti i asistenti sa svih fakulteta Univerziteta, njih oko 40, dali su punu podršku namjerama Vlade, ocijenivši da je sastanak bio konstruktivan te da su dobili jasnu sliku o kolektivnom ugovoru, koji uz finansiranje troškova doktorskog studija, predviđa i podršku kolegama koji su trenutno na doktorskom studiju, kao i vrednovanje naučno-istraživačkog rada kroz finansijsku podršku za objavu naučno-istraživačkog rada i učešće na konferencijama.
“Mi smo sada dobili prvi put sliku da naš trud i rad, što je uslov za naš rad na fakultetu i napredovanje, mogu biti vrednovani i materijalno. Svi smo zauzeli jasan stav da smo mi tu zbog nauke i da volimo svoj posao, a naravno da je bitno i da se nešto od toga dodatno finansira, jer su svi troškovi jako veliki”, rekao je Kenan Varda, viši asistent na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Materijalni aspekt
Alisa Imamović, asistentica na Pravnom fakultetu, izrazila je zadovoljstvo što Vlada i resorno ministarstvo prepoznaju značaj i ulogu asistenata u procesu formiranja kvalitetnog nastavnog kadra, ali i materijalnim aspektom kolektivnog ugovora.
“Stvari koje su unesene u kolektivni ugovor predstavljaju veliku stvar za nas i to je nešto što mi zaista dosad nismo imali. Takav način valorizacije našeg rada i podrške sticanju doktorskog zvanja za nas asistente svakako puno znači”, rekla je Imamović, dodajući da se sve ono što nije regulisano kolektivnim ugovorom može regulisati drugim aktima.