Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Tanja Radoš Kosić i savjetnik gradonačelnika za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Grada Zenica Mirsad Heleg, u kabinetu premijerke Amre Mehmedić, potpisali su Sporazum o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta Ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han u Zenici, saopćila je Press služba.
Investicija od 2,5 miliona KM
Planirano je da se u MZ Perin Han u Zenici gradi stambeni objekat bruto površine od 846 m2, gdje će pored zgrade porodične ambulante sa prostorijama za dvije ordinacije i dvije intervencije ukupne površine 220 m2, biti planiran i prostor za apoteku, matični ured, poštu, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor i prostor za potrebe mjesne zajednice.
Procijenjena vrijednost građevinskih radova za izgradnju objekta, bez uključene opreme i namještaja, iznosi 2.462.672,52 KM sa PDV-om, od čega će Grad Zenica obezbijediti iznos od 1.882.672,52 KM, a Ministarstvo zdravstva iznos od 580.000,00 KM samo za dio građevinskih radova koji se odnosi na izgradnju ambulante koja sadrži dvije ordinacije, dvije intervencije i prateće sadržaje koji su neophodni za rad ambulante. Rok za izgradnju objekta je 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova.
Važan projekat
Ministrica Radoš Kosić naglasila je da se radi o još jednom veoma važnom projektu koji će mještanima MZ Perin Han i ostalim stanovnicima koji gravitiraju ovoj porodičnoj ambulanti omogućiti brži i efikasniji pristup zdravstvenoj zaštiti.
Premijerka Mehmedić je rekla da Vlada ovakvim projektima pokazuje da je opredijeljena za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite te sufinansiranje kapitalnih projekata sa svim nivoima vlasti. Naglašava da je Vlada u 2023. godini izdvojila 8.788.998,57 KM za 11 projekata koji su u fazi realizacije ili ugovaranja.
Zdravstvo u fokusu
“Uglavnom se radi o infrastrukturnim projektima – rekonstrukcijama postojećih i izgradnji novih objekata, nabavci opreme, ali i projektima čiji je cilj kadrovsko jačanje zdravstvenih ustanova, a posebno naše najveće javne zdravstvene ustanove – Kantonalne bolnice Zenica. Sufinansiramo specijalizacije i subspecijalizacije, za što smo opredijelili ukupno 3 miliona KM u ovoj i narednoj godini, jer su stručni kadrovi – ljekari naš najvažniji resurs”, rekla je premijerka Mehmedić.
U Kantonalnoj bolnici Zenica sufinansira se rekonstrukcija Koronarne jedinice Odjela interne medicine, izgradnja objekta za smještaj infektivnog otpada, održavanje medicinske opreme i informacionih sistema, a u fokusu je i stvaranje preduslova za početak radova u okviru Projekta poboljšanja energetske efikasnosti.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA