Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je u petak i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat “Izgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda”.
Garancije Fonda
Navedenim dopunama otklonjene su prepreke za nastavak realizacije kreditnog zaduženja za ovaj regionalni projekat. Naime, budući da Vlada ZDK nije mogla obezbijediti instrument osiguranja povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, dopunama navedene odluke definisano je da će Fond u otplati dijela svojih obaveza učestvovati kao donator, a ne dužnik.
“Jedini način da bi omogućili nastavak realizacije projekta bio je da Vlada ZDK izmijeni član 8. Odluke o kreditnom zaduženju, po kojem svi učesnici u projektu moraju dati garancije. Izmjenama je ukinuta ova obaveza Fonda za zaštitu okoliša da dostavi garancije”, rekao je vršilac dužnosti premijera ZDK Mirnes Bašić, navodeći da saglasnost na predložene dopune treba dati Skupština ZDK-a, koja će zasjedati 29. marta.
Regionalni projekat
Odlukom Skupštine ZDK o prihvatanju kreditnog zaduženja za projekat “Plava voda”, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta. Kanton se zadužio ne samo za dio zajma koji je obavezan vraćati (17,50%), već i za dio Zajma koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša FBiH.
Kredit CEB-a
Kada je u pitanju kreditni aranžman sa CEB-om, premijer Bašić naglašava da će dopune ove odluke omogućiti realizaciju i ovog kredita za koji ugovore još nisu potpisali ni Srednjobosanski kanton niti Fond za zaštitu okoliša FBiH.
“Izmjenom odluke i izdvajanjem garancija prema FBiH ispoštovat ćemo sve rokove, tako da bi svi preduslovi za početak realizacije projekta “Plava voda” trebali biti zaokruženi do kraja marta”, rekao je Bašić, ističući da Vlada ZDK već ispunjava svoje finansijske obaveze prema projektu te da je do sada izvršila uplatu četiri rate kredita.