Na posljednjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, usvojene su izmjene i dopune osam uredbi koje regulišu set prava predviđenih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, te zaključak o utvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica koji ide u dalju skupštinsku proceduru.
Stipendiranje i stambeno zbrinjavanje
Najveće izmjene pretrpjele su Uredba o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica i Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica.
Usvojenim izmjenama i dopunama povećava se mogućnost dodjele stipendija svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove, a studenti čiji su roditelji pristupili Oružanim snagama kao maloljetna lica stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na dosadašnji. Također, izvršene su izmjene u dijelu načina bodovanja po različitim kriterijima, koji sada idu u korist studentima.
Izmjenama i dopunama Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica implementirana je obaveza ZDK u dijelu sufinansiranja troškova priključka na infrastrukturalne mreže, uz napomenu da je ova Vlada navedeno pravo omogućila ne samo demobiliziranim braniocima, već i svim ostalim kategorijama branilačke populacije.
Saglasnost udruženja
Kako je saopćila Press služba, zahtjev za ovu vrstu pomoći moći će se podnositi tokom cijele budžetske godine i to po računima za prethodnu i tekuću godinu. Nadalje, izmjenama i dopunama su precizirane određene odredbe koje omogućavaju lakšu primjenu propisa i vođenje upravnih postupaka.
“Za sve usvojene izmjene i dopune podzakonskih akata prethodno su svoj doprinos i saglasnost dali predstavnici kantonalnih udruženja. Smatram da će naradni period pokazati da su usvojene izmjene i dopune poboljšale kako status branilačke populacije, tako i sam rad organa nadležnih za branilačko-invalidsku zaštitu”, rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.